Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet 32 ha, Svenshögen

Skogsfastighet i ett samlat skifte vid Svenshögen, utan byggnader och bra tillgänglighet med under en timmes bilresa från Göteborg. Omfattar ca 30 ha skogsmark med ett totalt virkesförråd om ca 5 800 m³sk. Goda jaktmöjligheter på både älg och småvilt. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
31,9 ha
Skogsmark:
29,8 ha
Väg och kraftledning:
0,3 ha
Övrigmark:
1,8 ha
Virkesförråd:
5 881 m³sk
Fastighet:
STENUNGSUND ROTERÖD 1:1
Skog i Svenshögen
Utgångspris

3 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-04-25, kl 12:00

Kontakt

bild_Jennie
bild_Anders
LRF Konsult Uddevalla
Skansgatan 3
451 26 Uddevalla
STENUNGSUND ROTERÖD 1:1

Skogsfastighet 32 ha, Svenshögen

Skogsfastighet i ett samlat skifte vid Svenshögen, utan byggnader och bra tillgänglighet med under en timmes bilresa från Göteborg. Omfattar ca 30 ha skogsmark med ett totalt virkesförråd om ca 5 800 m³sk. Goda jaktmöjligheter på både älg och småvilt. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsinventering utförd i oktober 2018 av Anders Skogsberg, LRF Konsult. Enligt inventeringen omfattar fastigheten ca 29,8 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till ca 5 800 m³sk. Fastighetens medelbonitet beräknas till 10 m³sk/ha/år. Skogen är barr-dominerad då 85% av virkesvolymen utgörs av tall och gran. Skogsmarken är tillgänglig via allmän väg och bilväg in på fastigheten. På fastigheten finns en nyckelbiotop registrerad som berör avdelning 1 och 12 och ett högt naturvärde som berör avdelning 11. Kraftledningsgatan som går genom fastigheten har i skogsbruksplanen redovisats som övrig mark och bedömts till 1,8 ha, efter tolkning av orto-foto. I praktiken har Vattenfall löst in en 40 m bred ledningsgata, vilket ger en areal på ca 3,2 ha. Detta gör att den produktiva arealen i skogsbruksplanen är 1,4 ha större än i verkligheten. För mer information se bifogad skogsbruksplan alternativt ring LRF Konsults Skogsmästare Anders Skogsberg på tel 0521-57 24 23. Spekulanter skall vara väl medvetna om att uppgifterna från skogsinventeringen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa.

Skogsvård

Plantering på 2,8 ha (avdelning 2 och 5 senast hösten -21), röjning på 1,8 ha. Vattenfall kommer att röja ledningsgatan under våren 2019.

Jakt

På fastigheten finns goda möjligheter för jakt på både älg och småvilt. Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.

Vägar

Fastigheten har andel i Bua vägsamfällighet (Panneröd GA:1) samt en enskild väg (Roteröd GA:1). Årlig avgift om 220 kr, oförändrat de senaste tre åren. Den norra utfarten på fastigheten är en privat väg fram till allmänväg där ev kostnader fördelas vid behov.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fiberförening

Avtal finns för Fräkne fiberförening, www.frakne.se, att gräva ner fiberledning på fastigheten.

Vattenavledningsföretag

Fastigheten omfattas av dikningsföretaget Bratteforsåns Vattenavledningsföretag år 1966 och dess andel är 1.19%. De senare åren så har årsavgift om totalt 10 000:- fakturerats ut fördelat efter andelstal (för Roteröd 1:1 innebär det ca 120 kr). En omfattande rensning av diket utfördes för bara några år sedan och en mindre insats utfördes under vintern -18/-19. Kostnader för åtgärder fördelas ut efter andelstal.

Servitut

Grannfastigheten Roteröd 1:5 har enligt servitut rätt att bruka och underhålla befintliga byggnader samt rätt till vattenbrunn på Roteröd 1:1 enligt bifogad karta.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 75500 kr

Kontakt

bild_Jennie
bild_Anders
LRF Konsult Uddevalla
Skansgatan 3
451 26 Uddevalla

Liknande fastigheter