Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Lantligt boende i Friel

På en liten höjd i Friel med vy över åkerlandskapet ligger Gerskagården. Här erbjuds ett lantligt boende endast 3 km från Vänern och härliga klippbad vid badplatsen i Sjövik. Bostaden inrymmer fyra rum och kök och på tomten finns också en isolerad friggebod, ett lusthus samt garage och pumphus. Fastigheten är belägen c:a 25 km sydväst om Lidköping.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
0,5 ha
Småhusmark lantbruk:
0,5 ha
Boyta:
79 kvm
Fastighet:
Del av LIDKÖPING FRIEL 8:8
Gerskagården 3
530 30 Tun
Utgångspris

750 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Budgivning pågår

Högsta bud

700 000 kr

Kontakt

bild_Helene
LRF Konsult Lidköping
Sockerbruksgatan 20
531 40 Lidköping
Del av LIDKÖPING FRIEL 8:8

Lantligt boende i Friel

På en liten höjd i Friel med vy över åkerlandskapet ligger Gerskagården. Här erbjuds ett lantligt boende endast 3 km från Vänern och härliga klippbad vid badplatsen i Sjövik. Bostaden inrymmer fyra rum och kök och på tomten finns också en isolerad friggebod, ett lusthus samt garage och pumphus. Fastigheten är belägen c:a 25 km sydväst om Lidköping.

Byggnader

Bostadshus

Välskött bostadshus som har sitt ursprung från 1800-talet. Huset är uppfört på torpargrund, har stomme av timmer, fasad av stående träpanel och på taket ligger betongpannor. Fönstren är av typen kopplade 2-glas. Vattenburen uppvärmning med ved via kökspanna från 60-talet, kompletterat med en elpatron 9 kW. Direkt-verkande el på toaletten. Enskilt vatten från borrad brunn och avlopp med trekammarbrunn utan efterföljande rening. Läs mer under rubriken Friel vatten och avlopp. Renoveringar: 1991 renoverades köket. 2013 lades nya betongpannor på husets framsida samt på pumphus och garage. 2016 Ny ytterdörr i huvudentrén. Planlösning Ingång via huvudentrén, till vänster finns ett mindre sovrum, rakt fram nås vardagsrummet och till höger ett all/sovrum. Från vardagsrummet nås ett genomgångsrum som leder vidare till det mindre sovrummet. I anslutning till sovrummet finns ett kallförråd med golvlucka till en liten matkällare. Köket som är utrustat med kylskåp, spis, fläkt, bänkdiskmaskin och kökspanna nås både från vardags- och allrummet. Från köket ansluter farstun som har ingång till toalett med wc, handfat, dusch och tvättmaskin, våtrumsmatta från 70-talet. Vindsplanet är oinrett och nås från huvudentrén. Här finns ett nyare frysskåp. Boarean uppgår till 79 m² och biarean till 10 m² enligt taxeringsinformationen. ​Driftskostnad Total driftskostnad 35 108 SEK fördelat på: Uppvärmning, c:a 20 m³ ved: 9 500 SEK. Sotning: 1 400 SEK/år. Elkostnad: 12 000 SEK/år. Elförbrukning/år 7 400 kWh. 20 ampere säkring. Avlopp & renhållning: 3 060 SEK/år. Försäkring: 5 623 SEK/år. Fastighetsavgift: 3 525 SEK/år. Driftskostnaden är beräknad med två personer i hushållet.

Garage/vagnslider

Garage med plats för tre bilar. Byggnaden är uppförd i trä med betongpannor på taket.

Övriga byggnader

På fastigheten finns också ett lusthus samt en isolerad friggebod som kan värmas med direktverkande el samt ett pumphus.

Tomtmark

Tomtmarkens areal kommer att uppgå till c:a 5 000 m². Observera att den angivna arealen är framtagen genom mätning på fastighetskarta och att den slutliga arealen kommer att fastställas i samband med kommande lantmäteriförrättning. Se kartskiss i prospekt.

Fastighetsbildning

Det aktuella försäljningsobjektet utgör del av en större lantbruksfastighet. Området kommer att bilda en egen fastighet genom avstyckning vilken beräknas vara klart i juni/juli 2019. Inga kostnader rörande lantmäteriförrättningen belastar köparen. Köpare och säljare skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kommer att bestämmas vid förrättningen. Äganderätt kan övergå till en köpare, först efter att ovan nämnda lantmäteriförrättning är registrerad. För ytterligare information, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Vatten, avlopp och fiber

Föreningen "Friel vatten och avlopp" håller på att bildas i området för att gemensamt ansluta till den kommunala "Tun"ledningen av vatten, avlopp och fiber. Föreningen kommer att ansvara för att gräva fram ledningarna till tomtgräns samt gräva ner pumpbrunnen. Fastighetsägaren svarar själv för ledningarna på egen tomt samt installationen i byggnad. Projektet finansieras dels med en insats från varje hushåll och dels med ett gemensamt lån. Kostnaden som varje fastighetsägare betalar är beräknad till c:a 40 000 SEK för vattnet och 30 000 SEK för avloppet. Kostnaden för avloppet erläggs i ett senare skede då avloppet kopplas på. Tidsplanen är att börja ledningsdragningen 2020 för att koppla in vatten och fiber 2021. Avloppet kommer att kopplas på i ett senare skede men troligtvis inom en femårsperiod. För mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Inteckningar

Summa inteckningar: 465 000 SEK

Städning

Fastigheten överlämnas i det skick som den är på visningsdagen, ingen ytterligare städning kommer att ske.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse då Lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft, vilket beräknas till juni/juli 2019.

Kontakt

bild_Helene
LRF Konsult Lidköping
Sockerbruksgatan 20
531 40 Lidköping

Liknande fastigheter