Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Torp i Friel

Välkommen till ett mysigt torpställe med cykelavstånd till fin badplats! På Finnagården finns en torpstuga om ett rum och kök, ett brygghus samt en äldre ladugård. Fastigheten är belägen c:a 25 km sydväst om Lidköping och endast 4 km från Vänern.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
0,2 ha
Småhusmark lantbruk:
0,2 ha
Boyta:
56 kvm
Fastighet:
Del av LIDKÖPING FRIEL 12:10
Finnagården 3
530 30 Tun
Utgångspris

225 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Budgivning pågår

Högsta bud

300 000 kr

Kontakt

bild_Helene
LRF Konsult Lidköping
Sockerbruksgatan 20
531 40 Lidköping
Del av LIDKÖPING FRIEL 12:10

Torp i Friel

Välkommen till ett mysigt torpställe med cykelavstånd till fin badplats! På Finnagården finns en torpstuga om ett rum och kök, ett brygghus samt en äldre ladugård. Fastigheten är belägen c:a 25 km sydväst om Lidköping och endast 4 km från Vänern.

Byggnader

Torpstuga

Torpstugan är uppförd på torpargrund, har stomme av trä, kopplade tvåglas-fönster och enkupigt lertegel på taket. Uppvärmning sker med direktverkande el. Det finns en kamin i allrummet som ej är i bruk. Enskilt avlopp med trekammarbrunn utan efterföljande rening. Enskilt vatten med grävd brunn där vattentillgången är begränsad på sommaren. Läs mer under rubriken "Vatten, avlopp och fiber". Planlösning Huset inrymmer farstu, allrum, kök med spis, fläkt och kylskåp, badrum med wc, handfat, dusch samt varmvattenberedare och hydrofor. Det är jordad el i kök och badrum. Boarean är 56 m² enligt taxeringsinformationen.

Äldre ladugård

Äldre ladugård i sämre skick, uppförd i trä med murad stalldel och lertegel på taket. I anslutning till ladugården finns en mindre gödselplatta.

Brygghus

Brygghus uppförd i trä på stensättning med jordgolv och lertegel på taket. Används som förråd.

Tomtmark

Tomtmarkens areal kommer att uppgå till c:a 2 200 m². Observera att den angivna arealen är framtagen genom mätning på fastighetskarta och att den slutliga arealen kommer att fastställas i samband med kommande lantmäteriförrättning. Se bifogad kartskiss.

Fastighetsbildning

Det aktuella försäljningsobjektet utgör del av en större lantbruksfastighet. Området kommer att bilda en egen fastighet genom avstyckning vilken beräknas vara klart i juni/juli 2019. Inga kostnader rörande lantmäteriförrättningen belastar köparen. Köpare och säljare skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kommer att bestämmas vid förrättningen. Äganderätt kan övergå till en köpare, först efter att ovan nämnda lantmäteriförrättning är registrerad. För ytterligare information, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Vatten, avlopp och fiber

Föreningen "Friel vatten och avlopp" håller på att bildas i området för att gemensamt ansluta till den kommunala "Tun"ledningen av vatten, avlopp och fiber. Föreningen kommer att ansvara för att gräva fram ledningarna till tomtgräns samt gräva ner pumpbrunnen. Fastighetsägaren svarar själv för ledningarna på egen tomt samt installationen i byggnad. Projektet finansieras dels med en insats från varje hushåll och dels med ett gemensamt lån. Kostnaden som varje fastighetsägare betalar är beräknad till c:a 40 000 SEK för vattnet och 30 000 SEK för avloppet. Kostnaden för avloppet erläggs i ett senare skede då avloppet kopplas på. Tidsplanen är att börja ledningsdragningen 2020 för att koppla in vatten och fiber 2021. Avloppet kommer att kopplas på i ett senare skede men troligtvis inom en femårsperiod. För mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Inteckningar

Inteckningar ingår ej i överlåtelsen.

Städning

Fastigheten överlåts i det skick den är på visningsdagen, ingen ytterligare städning kommer att ske.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse då Lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft, vilket beräknas till juni/juli 2019.

Kontakt

bild_Helene
LRF Konsult Lidköping
Sockerbruksgatan 20
531 40 Lidköping

Liknande fastigheter