Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Virkesrik skogsfastighet om 23 ha

Lättillgänglig och grandominerande skogsfastighet i Snarrarp mellan Glimåkra och Lönsboda. Areal om ca 23 ha varav ca 19 ha utgör produktiv skogsmark med ett uppskattad virkesförråd om 3704 m³sk av vilken 2 995 m³sk utgör S2-skog. Medelbonitet om 9,5 m³sk/ha/år. God tillgång på vilt som trivs i traktens omväxlande miljö. Egen jakträtt. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
22,8 ha
Skogsmark:
19,1 ha
Myr/kärr/mosse:
2,2 ha
Inägomark:
1,3 ha
Småhusmark lantbruk:
0,2 ha
Virkesförråd:
3 704 m³sk
Fastighet:
Östra Göinge Snarrarp 1:9 och 1:24
Snarrarp 1182
28994 Glimåkra
Utgångspris

2 200 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-04-23, kl 18:00

Visning

Skog och mark undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Kontakt

bild_Sybrenne
bild_David
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad
Östra Göinge Snarrarp 1:9 och 1:24

Virkesrik skogsfastighet om 23 ha

Lättillgänglig och grandominerande skogsfastighet i Snarrarp mellan Glimåkra och Lönsboda. Areal om ca 23 ha varav ca 19 ha utgör produktiv skogsmark med ett uppskattad virkesförråd om 3704 m³sk av vilken 2 995 m³sk utgör S2-skog. Medelbonitet om 9,5 m³sk/ha/år. God tillgång på vilt som trivs i traktens omväxlande miljö. Egen jakträtt. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Byggnader

Boningshus

Äldre boningshus med renoveringsbehov uppförd slutet på 1800-talet med en uppskattad byggnadsyta om ca 90 kvm. Trästomme under tak av plåt och fasad av träpanel. Boningshuset innehar ett isolerat rum med inkopplat el och godkänd eldstad.

Garage

Garage med byggnadsyta om ca 45 kvm. Trästomme under tak av plåt och fasad av träpanel. Inrymmer större fordon så som traktor och mindre skogsmaskiner.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad mars 2019 av David Ljungkvist, LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar fastigheten ca 19,1 produktiv skogsmark med ett uppskattad virkesförråd om ca 3 700 m³sk varav ca 2 990 m³sk är S2 skog. Trädslagsfördelningen är 73 % gran, 20 % tall, 5 % björk och 2 % lärk. Medelboniteten är beräknad till 9,5 m³sk/ha och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 80 m³sk.

Fastighetsgränser

Gränsdragning markerade med färgade pinnar och diken.

Jakt

Fina möjligheter till jakt. I området finns älg, rådjur och vildsvin. Jakten övergår till köparen på tillträdesdagen.

Inägomark

Inägomark om 1,3 ha.

Forn- och kulturlämningar

Enligt riksantikvarieämbetet finns det en högliknande fornlämning i anslutning till boningshuset.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick i vari den befinner sig. Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 300000 kr

Vägbeskrivning

Från Broby: Kör österut på väg 119 i en rak sträcka om ca 7 km genom Glimåkra. Efter ytterligare ca 5 km finner ni på er högra sida en grusväg mittemot ett mindre betesskifte. Följ grusvägen i ca 1 km tills ni kommer fram till en öppen markyta på vardera sida av vägen. OBS: Begränsad framkomlighet via grusvägen som ligger söder om fastigheten.

Kontakt

bild_Sybrenne
bild_David
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad

Liknande fastigheter