Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skog och jakt i Mora

Obebyggd skogsfastighet utanför fäboden Eldris i Mora. Fastigheten består av ett skifte om ca 23 ha varav ca 18 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet omfattar ca 2 800 m³sk varav ca 1 400 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Jakträtt inom Selja-Långlet viltvårdsområde om ca 6 600 ha.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
23,1 ha
Skogsmark:
18,3 ha
Skogsimpediment:
4,8 ha
Virkesförråd:
2 790 m³sk
Fastighet:
MORA LÅNGLET 63:1

Utgångspris

1 150 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2019-05-06, kl 14:00

Kontakt

bild_Thomas
bild_Niklas
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora
MORA LÅNGLET 63:1

Skog och jakt i Mora

Obebyggd skogsfastighet utanför fäboden Eldris i Mora. Fastigheten består av ett skifte om ca 23 ha varav ca 18 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet omfattar ca 2 800 m³sk varav ca 1 400 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Jakträtt inom Selja-Långlet viltvårdsområde om ca 6 600 ha.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades 2018 av Skogsfirma Per Rapp. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 23,1 ha, varav 18,5 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2790 m³sk. Varav ca 1400 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till 4,1 m³sk/ha och år. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar inte för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga natur eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Jakträtt inom Selja-Långlets viltvårdsområde om ca 6 600 ha. Kontaktperson för jakten är Ove Johansson 070-618 06 48.

Fiske

Fastigheten ligger inom Mora-Våmhus fiskevårdsområde. Mer om fisket finns att läsa på http://www.mvfvof.se

Besiktning och undersökningsplikt

Ingen visning kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Kontakt

bild_Thomas
bild_Niklas
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora

Liknande fastigheter