Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
9,4 ha skogsmark i Larv

Välskött skogsfastighet i ett skifte om 9,4 ha. Beståndet är virkesrikt och utgörs till största delen av slutavverkningsbar skog med ett bedömt virkesförråd om 2 856 m³sk. Fastigheten är obebyggd och belägen i Larv mellan Vara och Floby.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
9,4 ha
Skogsmark:
9,4 ha
Virkesförråd:
2 856 m³sk
Fastighet:
VARA LEKÅSA 4:1

Larv
Utgångspris

1 550 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-04-25

Kontakt

bild_Helene
LRF Konsult Vara
Stora Torget 4
534 31 Vara
VARA LEKÅSA 4:1

9,4 ha skogsmark i Larv

Välskött skogsfastighet i ett skifte om 9,4 ha. Beståndet är virkesrikt och utgörs till största delen av slutavverkningsbar skog med ett bedömt virkesförråd om 2 856 m³sk. Fastigheten är obebyggd och belägen i Larv mellan Vara och Floby.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsarealen uppgår till 9,4 ha med ett bedömt virkesförråd om 2 856 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om hela 304 m³sk/ha. Virkesförrådet domineras av gran 53 % följt av tall 39% och löv 8%. Markens medelbonitet har bedömts till höga 9 m³sk/ha och år och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 62 m³sk/år. Avverkningsförslaget under planperioden uppgår till 2 243 m³sk varav 2 081 m³sk är slutavverkning och 162 m³sk är gallring. Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i mars 2019 av Jonny Carlsson. Skogsuppskattningen är upprättad med gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan övergår till köparen på tillträdesdagen. Ingår i Lidans älgskötselområde.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade, säljaren svara ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Arealuppgifter

Arealuppgiften i tabellen är hämtad från skogsbruksplanen. Arealuppgift enligt fastighetsregistret uppgår till 9,3782 ha. Areal enligt taxeringsuppgift uppgår till 9 ha.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Naturvärden

Det finns inga naturvärden eller nyckelbiotoper registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende samt växande gröda. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Kontakt

bild_Helene
LRF Konsult Vara
Stora Torget 4
534 31 Vara

Liknande fastigheter