Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Jaga, fiska och bo i vildmarken

Upplåtelse av jaktmarker och fiskevatten på över 5 000 hektar inklusive boende och slaktbod i Årjängs kommun, erbjuds från och med 1 juli. För upplysningar kontakta LRF Konsult Axel Nordmark på axel.nordmark@lrfkonsult.se eller 019-16 83 83. Anbud på hel eller del av erbjuden upplåtelse lämnas senast 2019-05-20

Fakta om fastigheten

Typ:
Kommersiell
Fastighet:
Juskog

Kontakt

LRF Konsult Örebro
Bettorpsgatan 10
703 69 Örebro
Juskog

Jaga, fiska och bo i vildmarken

Upplåtelse av jaktmarker och fiskevatten på över 5 000 hektar inklusive boende och slaktbod i Årjängs kommun, erbjuds från och med 1 juli. För upplysningar kontakta LRF Konsult Axel Nordmark på axel.nordmark@lrfkonsult.se eller 019-16 83 83. Anbud på hel eller del av erbjuden upplåtelse lämnas senast 2019-05-20

Juskog

På fastigheten Juskog i Årjängs kommun finns nu möjligheten att med stöd av nyttjanderätt disponera ett unikt stycke vildmark med jaktmark på cirka 5 000 ha, tillhörande fiskevatten, mangårdsbyggnad, slaktbod, jaktkojor och ytterligare byggnader för boende. Fastigheten ger unika förutsättningar att direkt från farstukvisten ge sig ut på jakt, fiske eller andra naturupplevelser i en vildmark med få byggnader och störningar. Området är starkt kuperat och består av sammanhängande skog som korsas av sjöar, vattendrag och myrar. Viltåkrar odlas av ägaren. Cirka 250 markerade markpass och några torn finns på området. Området är väl arronderat med en i området helt centralt belägen mangårdsbyggnad. På tre strategiska platser finns enkla jaktkojor med eldstäder där man kan ta rast. Mangårdsbyggnaden på Juskog omfattar cirka 220 kvm fördelat på 8 rum och kök. Byggnaden "Skolan" på Juskog omfattar cirka 155 kvm med bland annat nio mindre sovrum. Utrymme för slakt om cirka 180 kvm med gjutet golv, travers, bana i tak, vatten och avlopp. Uppvärmning genom jordvärme.

Vilt

Tilldelningen av älg för Djurskog inom Västra Nordmarkens älgskötselområde var för jaktåret 2018/19 tio stycken vuxna älgar och tio stycken kalvar. På den södra delen av fastigheten har ett område om 455 hektar varit upplåtet till lokalt älgjaktslag och därför tillhört ett annat område inom samma älgskötselområde. Området hyser förutom älg också rådjur, hare, räv, bäver och skogsfågel.

Ägare

Det aktuella området ägs av Juskog AB. Juskog AB äger även andra fastigheter i området. Aktuell upplåtelse avser endast det på kartan markerade området.

Övrigt

Organisation av jakt och hjälp med utkörning av fällt vilt och slakt kan ingå i upplåtelsen om så önskas.

Visning

Efter överenskommelse med skogsförvaltare på telefon 073-398 52 03.

Anbud

Anbud på hel eller del av erbjuden upplåtelse lämnas skriftligen på anvisad blankett senast 2019-05-20.

Kontakt

LRF Konsult Örebro
Bettorpsgatan 10
703 69 Örebro

Liknande fastigheter