Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Åkermark utan byggnader

Obebyggd fastighet i Södra Skåne, med god åkermark av klass 9, i ett långsträckt skifte. Väl sammanhållen areal med parallella gränser och god tillgänglighet från befintligt vägnät. Fastigheten är belägen ca 2 km öster om Alstad och med sin södra gräns invid väg 101. Fastighetens totala areal enligt utdrag från fastighetsregistret är 35.9885 ha varav ca 32 ha är åkermark, ca 1 ha betesmark samt ca 3 ha övrig mark enligt uppgift från fastighetstaxeringen. Vatten omgiven av träd- och buskvegetation skapar goda möjligheter för ett rikt djurliv och kanske också jakt.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
36,0 ha
Åkermark:
32,0 ha
Betesmark:
1,0 ha
Övrigmark:
3,0 ha
Fastighet:
TRELLEBORG FRU ALSTAD 11:6
Åmossegården
231 96 Trelleborg
Utgångspris

10 850 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

bild_Janne
LRF Konsult Malmö
Dockplatsen 1, 6 vån
211 19 Malmö
TRELLEBORG FRU ALSTAD 11:6

Åkermark utan byggnader

Obebyggd fastighet i Södra Skåne, med god åkermark av klass 9, i ett långsträckt skifte. Väl sammanhållen areal med parallella gränser och god tillgänglighet från befintligt vägnät. Fastigheten är belägen ca 2 km öster om Alstad och med sin södra gräns invid väg 101. Fastighetens totala areal enligt utdrag från fastighetsregistret är 35.9885 ha varav ca 32 ha är åkermark, ca 1 ha betesmark samt ca 3 ha övrig mark enligt uppgift från fastighetstaxeringen. Vatten omgiven av träd- och buskvegetation skapar goda möjligheter för ett rikt djurliv och kanske också jakt.

Åkermark

Av fastighetens totalareal utgör ca 32 ha åkermark av klass 9. Blockareal åkermark är ca 31,33 ha enligt uppgift från Länsstyrelsen. (Enligt fastighetskartan finns en liten del av fastigheten söder om väg 101 vilken inte är inkluderad i blockarealen)

Betesmark

Enligt fastighetstaxeringen omfattar betesmarken 1 ha

Övriga marktyper

Övrig mark ca 3 ha består av bl.a. märgelgravar samt våtmark

Arrende/nyttjanderätter

Fastighetens åkermark, vilken enligt arrendeavtalet omfattar 31,6 ha, är utarrenderad med ettårigt arrendeavtal som löper till den 13 mars 2020. Jakträtten ingår ej i arrendet.

Stödrätter

Arrendatorn disponerar under arrendetiden stödrätter motsvarande 31 ha vilka återgår till jordägaren vid arrendets upphörande.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 439000 kr

Övrigt

Fastigheten har del i följande dikningsföretag: Fru Alstad Nr 11 m.fl. hemman. Nr 23 Fru Alstad m.fl. hemman samt Nr 1 Johannesdal

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen ca 2 km öster om Alstad och omedelbart norr om väg 101. Lieholmsvägen mot Domme går av till höger strax före fastigheten, nordvästra delen av fastigheten har gräns mot Lieholmsvägen. Utmed fastighetens östra gräns går väg mot Åmossen, Åmossevägen.

Övrig information

Kontakt

bild_Janne
LRF Konsult Malmö
Dockplatsen 1, 6 vån
211 19 Malmö

Liknande fastigheter