Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Nolby, Nössemark, mindre skogsgård norr om Dals-Ed

Nolby i vackra Nössemark finns belägen, 3 mil norr om Ed, 2,5 mil från Halden och endast 2,5 km från Norska gränsen. Ägorna ligger väl samlade i ett skifte med Nolbyälven som gräns i söder. På gården finns en välbevarad, vacker mangårdsbyggnad med högt läge samt flera ekonomibyggnader. Fastighetens ägor omfattar ca 4,8 ha varav ca 3,8 ha skogsmark. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
4,8 ha
Småhusmark lantbruk:
0,8 ha
Väg och kraftledning:
0,2 ha
Skogsmark:
3,8 ha
Virkesförråd:
645 m³sk
Boyta:
111 kvm
Fastighet:
Dals-Ed Nolby 1:85
Nolby 1060
66891 Ed
Utgångspris

1 400 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

bild_Henrik
bild_Anders
LRF Konsult Ed
Storgatan 30 D
668 30 Ed
Dals-Ed Nolby 1:85

Nolby, Nössemark, mindre skogsgård norr om Dals-Ed

Nolby i vackra Nössemark finns belägen, 3 mil norr om Ed, 2,5 mil från Halden och endast 2,5 km från Norska gränsen. Ägorna ligger väl samlade i ett skifte med Nolbyälven som gräns i söder. På gården finns en välbevarad, vacker mangårdsbyggnad med högt läge samt flera ekonomibyggnader. Fastighetens ägor omfattar ca 4,8 ha varav ca 3,8 ha skogsmark. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Byggnader

Mangårdbyggnad

Mangårdsbyggnaden är en rejäl träbyggnad och är byggd 1895. Huset har en rejäl stomme och bjälklag av timmer på källargrund. Taket är av plåt och fönstren är av typen tvåglas. Uppvärmningen sker via en vedkamin och vedeldad köksspis samt med elelement vid behov. Vattnet tas från en enskild, djupborrad brunn med tillhörande reningsanläggning som monterades 2017. Enskilt avlopp till en trekammarbrunn. Entrévåning inrymmer hall, kök, vardagsrum/sal, tv-rum, wc/dusch/tvättrum, hall med trappa till andra våningen och grovingång. Andra våningen innehåller hall och två stora sovrum och ett litet sovrum. Källaren innehåller verkstadsutrymme, bak-rum med bakugn och förvaringsutrymmen.

Magasin

På fastigheten finns tre magasin-byggnader med gott om förvaringsmöjligheter.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsinventering utförd i maj 2018 av Anders Skogsberg, LRF Konsult. Enligt inventeringen omfattar fastigheten ca 3,8 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till ca 645 m³sk, mestadels i gallringsbar ålder. Fastighetens medelbonitet är mycket god och beräknad till 10,5 m³sk/ha/år. Skogen är barrdominerad då 92% av virkesvolymen utgörs av tall och gran. Skogsmarken är tillgänglig via allmän väg och traktorväg norrut på fastigheten. För mer information se bifogad skogsbruksplan alternativt ring LRF Konsults Skogsmästare Anders Skogsberg på tel 0521-57 24 23. Spekulanter skall vara väl medvetna om att uppgifterna från skogsinventeringen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa.

Jakt

Egen småviltsjakt. Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen. Hela fastigheten ingår idag i ett större älgjaktslag och en familjemedlem får plats i älgjaktslaget. För ytterligare information kontakta jaktledare Jan Nord, tel 076-817 11 00.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Dals-Ed kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3700 kr för privatperson.

Fiberförening

Medlem i Nössemarks ekonomiska fiberförening. Fiber är under installation på fastigheten, troligen klart till sommaren 2019. Hittills har betalats 16 500 kr, ytterligare kostnad om ca 5 500 kr tillkommer. Tjänste-paket från Telia kan sedan tecknas för prel 375 kr /mån som ger tv med 25 kanaler, varav 3 norska, internet med 100 - 100 mbit/sek och fast telefon (fasta avgiften).

Kontakt

bild_Henrik
bild_Anders
LRF Konsult Ed
Storgatan 30 D
668 30 Ed

Liknande fastigheter