Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Gård med 105 ha mark i Värmskog

Gård med härligt läge vid sjön Rommen i Värmskog, Grums. Gården omfattar förutom bostadhus, ladugård och stort garage hela 105 ha mark varav ca 73 ha produktiv skogsmark och 23 ha inägomark. Virkesförråd om ca 6 950 m3sk. Fastigheten ingår i Mellansjöarnas Älgskötselområde och Gansbyns-Rommenäs Jaktlag.. Använd gärna vår interaktiva gårdskarta vid ditt besök på fastigheten för att se vart du befinner dig samt information om skog och gränser.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
104,9 ha
Skogsmark:
72,9 ha
Inägomark:
22,8 ha
Impediment:
3,1 ha
Väg och kraftledning:
0,6 ha
Övrigmark:
5,5 ha
Virkesförråd:
6 950 m³sk
Boyta:
120 kvm
Antal rum:
3 st
Fastighet:
GRUMS GANSBYN 1:16, 1:49, Rommenäs 1:20, 1:24
Högåsen
66492 Värmskog
Utgångspris

4 250 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2019-05-03

Visning

2019-04-29 11:00 - 12:00

Visas av: Susanne Tranberg

Kontakt

bild_Susanne
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad
GRUMS GANSBYN 1:16, 1:49, Rommenäs 1:20, 1:24

Gård med 105 ha mark i Värmskog

Gård med härligt läge vid sjön Rommen i Värmskog, Grums. Gården omfattar förutom bostadhus, ladugård och stort garage hela 105 ha mark varav ca 73 ha produktiv skogsmark och 23 ha inägomark. Virkesförråd om ca 6 950 m3sk. Fastigheten ingår i Mellansjöarnas Älgskötselområde och Gansbyns-Rommenäs Jaktlag.. Använd gärna vår interaktiva gårdskarta vid ditt besök på fastigheten för att se vart du befinner dig samt information om skog och gränser.

Byggnader

Bostadshus

Bostadshuset är i gott skick och löpande renoveringar har genomförts under senare år. Nytt tak 2012, ny fasad 2013, ny 3-kammarbrunn 2015, djupborrat vatten 2015, nytt kök 2014, badrum och tvättstuga 2014, WC 2015. Samtliga rum har renoverats 2014-2015 förutom vedförrådet i köket.

Garage

Stort garage med platta på mark och dubbla portar. Kamin finns installerad för uppvärmning.

Ladugård

Äldre ladugårdsbyggnad med plåttak i behov av underhåll. I djurdelen har man haft höns tidigare.

Lillstugan

Lillstuga med fina möjligheter att inreda till ett gästrum.

Förråd

Äldre förråd intill ladan i sämre skick.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i november 2018 av Mellanskog. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 72,9 ha med ett totalt virkesförråd om 6 950 m³sk varav 2 598 m³sk är S1 och S2 skog. Beräknad medelbonitet är 8,1 m³sk/ha och årlig tillväxt 511 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 95 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning som domineras av gran med 58% och utöver det 20% tall och 22% löv. Avverkningsförslag under planperioden (2018-2028) är totalt 1 732 m³sk/ha fördelat på föryngringsavverkning 420 m³sk samt gallring 1 312 m³sk.

Skogsvård

Det finns en hög andel bestånd på fastigheten som har ett behov av röjning direkt samt några som växer in under planperioden. Flera gallringsbestånd har behov av underväxtröjning innan gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

4 fastighetsbeteckningar

I försäljningen ingår fastigheterna Grums Gansbyn 1:16 & 1:49 samt Grums Rommenäs 1:20 & 1:24. Gansbyn och Rommenäs är inte samtaxerade men har brukats som en enhet då de ligger intill varandra.

Forn- och kulturlämningar

Det finns några registrerade forn- och kulturlämningar och i avd 3, 12, 29 (fångstgrop).

Naturvärden

Det finns två registrerade nyckelbiotoper s amt ett naturvårdsavtalpå fastigheterna, i avd 27, 30 samt avd 3 (lågor och lövbarr).

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i Värmskog, Grums kommun. Detta område räknas inte som glesbygd- eller omarronderingsområde varför en privatperson inte behöver ansöka om förvärvstillstånd inför ett köp. För juridiska personer gäller särskilda regler.

Jakt

Samtliga fastigheter ingår i Mellansjöarnas Älgskötselområde och Gansbyns-Rommenäs Jaktlag. Småviltsjakt på egen mark.

Besiktning och undersökningsplikt

Som köpare har du undersökningsplikt, fastigheten är inte besiktigad.

Visning

Visning av byggnader sker via ansvarig mäklare. Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Ett tips är att Surfa in på vår hemsida www.lrfkonsult.se/fastighetsformedling och sök upp fastigheten via din smartphone. Där kan du via "Visa Gårdskarta" på ett enkelt sätt se vart på fastigheten du befinner dig och skiftenas läge. Markera med fingern på kartan för att se avdelningsbeskrivning med mera.

Skattetal

Gansbyn 1:49 Öre, penningar -16:11 Gansbyn 1:16 Öre, penningar - 44:12 Rommenäs 1:20 Öre, penningar -10 Rommenäs 1:24 Öre, penningar -120

Delförsäljning

Möjlighet kan finnas att förvärva fastigheterna var för sig. Detta förutsatt att det finns bud på samtliga fastighetsbeteckningar och att säljaren finner det sammanlagda priset fördelaktigt jämfört med en försäljning av samtliga fastigheterna till samma köpare.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 440000 kr

Kontakt

bild_Susanne
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad

Liknande fastigheter