Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Lantligt i Lotan

Cirka 15 km söder om Bollnäs, i vacker lantbruksbyggd, ligger denna välskötta gård bestående av bostadsbyggnad med tillhörande ekonomibyggnader, 1,6 hektar skogsmark samt cirka 11 hektar åkermark. Bostaden är löpande rustad både in och utvändigt, bland annat stort kök med golv och bänkskivor av valnöt och öppenspis i vardagsrummet. I syd med utsikt över den till fastigheten tillhörande åkermarken finns verandor och inglasad altan. Gården lämpar sig väl som hästgård då ladugården innehåller fem hästboxar ridbana (paddock). Jakt i Hanebo Södra Viltvårdsområde omfattande cirka 3 200 hektar.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
13,4 ha
Skogsmark:
1,6 ha
Åkermark:
10,6 ha
Väg och kraftledning:
0,2 ha
Övrigmark:
1,0 ha
Virkesförråd:
381 m³sk
Boyta:
85 kvm
Fastighet:
BOLLNÄS LOTAN 2:4
Sörflyvägen 2695
82391 Kilafors
Utgångspris

1 700 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2019-05-06

Visning

2019-04-26 16:00 - 18:00

Visas av: Åke Karlsson

Kontakt

bild_Åke
bild_Buster
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs
BOLLNÄS LOTAN 2:4

Lantligt i Lotan

Cirka 15 km söder om Bollnäs, i vacker lantbruksbyggd, ligger denna välskötta gård bestående av bostadsbyggnad med tillhörande ekonomibyggnader, 1,6 hektar skogsmark samt cirka 11 hektar åkermark. Bostaden är löpande rustad både in och utvändigt, bland annat stort kök med golv och bänkskivor av valnöt och öppenspis i vardagsrummet. I syd med utsikt över den till fastigheten tillhörande åkermarken finns verandor och inglasad altan. Gården lämpar sig väl som hästgård då ladugården innehåller fem hästboxar ridbana (paddock). Jakt i Hanebo Södra Viltvårdsområde omfattande cirka 3 200 hektar.

Byggnader

Tillhörande fastigheten finns även lekstuga samt en äldre timrad hölada där taket rasat in.

Bostadsbyggnad

Bostadsbyggnad i två plan med källare. Fasad av timrad träpanel stående på stensockel under plåttak. Totalrenoverat 1999 med bland annat nytt tak, panel och bergvärme. Vinden tilläggsisolerades 2014. Uppvärmning via bergvärme och öppenspis. Golvvärme på nedre plan, vattenbärande element på övre plan. Vatten i egen brunn borrad 1999. Avlopp med trekammarbrunn iordningställd 2018. Källare 2/3 av byggarean. Innehållande större matkällare, pannrum samt två förråd. NEDRE PLAN Hall, stor toalett med dusch och badkar. Toaletten renoverades 2007. Till höger från hallen är stort kök med golv och bänkskivor av valnöt. Innanför köket är tvättstugan samt utgång till altanen. Tillbaka till hallen återfinns rakt fram ett sovrum i ljusa färger, till vänster är vardagsrum med öppenspis. ÖVRE PLAN Hall/allrum, fyra sovrum, mindre toalett, klädkammare, samt altan med utsikt över de till fastigheten tillhörande åkrarna. På både nedre och övre plan finns altaner i sydläge. På nedre plan finns även inglasad veranda i sydlig och östlig riktning, dels med utsikt över de omkringliggande åkrarna, dels över trädgården. Fiber finns indraget. ÅRLIGA KOSTNADER Elkostnad 23 400 kr Försäkring (villahem och lantbruk) 8 023 kr Vägavgift 1 565 kr Slamtömning 1 700 kr Sophämtning 1 298 kr Fastighetsavgift 5 992 kr Kostnaderna bygger på 2018 års uppgifter.

Ladugård

Äldre ladugård i två plan med byggarea om ca 250 m². Gjuten platta, delvis murad, delvis träpanel (reglad) med tak av plåt. Taket målades 2010. Nedre plan: Häststall med fem boxar varav två är anpassade för större hästar, kostall, sadelkammare samt garage. Garaget iordningställdes under 200-talet med omgjutning av betongplattan, målning samt elektronisk port med kodlås. Övre plan: Höskulle.

Förråd

Tidigare sågbyggnad, används idag som förråd. Reglad stomme med panel av trä på plintar under plåttak. Påbyggd förrådsbyggnaden finns carport med plats för 4 bilar.

Maskinhall

Öppen maskinhall med reglad stomme på plintar under plåttak. Byggyta om ca 100 m².

Garage/Förråd

Garage med plats för en bil. Regelstomme på gjuten platta under plåttak. Fasad av träpanel. Byggnaden innehåller även två mindre förråd.

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från skogsinventering utförd av Buster Knutsson, LRF Konsult, under oktober 2017. Virkesförrådet har därefter justerats med tillväxt till och med 2019. Virkesförrådet uppskattas till cirka 380 m³sk. Medelvolymen per ha är cirka 238 m³sk. Medelboniteten på fastigheten är beräknad till 7,1 m³sk/ha. För övriga upplysningar se sammanställning över åldersklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Ridbana (paddock)

Ridbana (paddock) med belysning belägen mellan bostadshuset och åkermarken.

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Åkermark

Åkermarken uppgår till knappt 11 ha. Marken är idag utarrenderad. Stödrätter ingår ej.

Jakt

Jakt i Hanebo Södra Viltvårdsområde omfattande cirka 3 200 ha.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten. Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och murgrund samt skorstensstock. Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm. Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Nyttjanderätt

Nyttjanderätt av område för sågbyggnad är under inskrivning. Se bifogad kopia av arrendekontrakt.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1273000 kr

Kontakt

bild_Åke
bild_Buster
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs

Liknande fastigheter