Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet med jaktstuga

Läge för dig med skog i Kainulasjärvi att utöka ditt skogsinnehav. Skogsfastighet i ett skifte på 49 ha varav 24 ha produktiv skogsmark och ett virkesförråd på ca:1600 m3sk . Jakträtt medföljer och jaktstuga med förråd finns på fastigheten. Det finns även fina möjligheter till fiske i de bäckarna på markerna. Objektet bedöms inte kunna bilda egen fastighet utan måste regleras till annan fastighet i området. Kontakta mäklaren så berättar vi mera Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. maila ert bud till tomas.lundmark@lrfkonsult.se eller använd bifogad budblankett.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
49,6 ha
Skogsmark:
24,4 ha
Myr/kärr/mosse:
24,9 ha
Vatten:
0,3 ha
Virkesförråd:
1 657 m³sk
Fastighet:
PAJALA KAINULASJÄRVI 5:5

Försäljningssätt

Anbud, senast 2019-04-24

Kontakt

bild_Tomas
LRF Konsult Luleå
Smedjegatan 16, 3 tr
972 33 Luleå
PAJALA KAINULASJÄRVI 5:5

Skogsfastighet med jaktstuga

Läge för dig med skog i Kainulasjärvi att utöka ditt skogsinnehav. Skogsfastighet i ett skifte på 49 ha varav 24 ha produktiv skogsmark och ett virkesförråd på ca:1600 m3sk . Jakträtt medföljer och jaktstuga med förråd finns på fastigheten. Det finns även fina möjligheter till fiske i de bäckarna på markerna. Objektet bedöms inte kunna bilda egen fastighet utan måste regleras till annan fastighet i området. Kontakta mäklaren så berättar vi mera Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. maila ert bud till tomas.lundmark@lrfkonsult.se eller använd bifogad budblankett.

Byggnader

Jaktstuga

Jaktstuga med förråd finns på fastigheten, skicket på byggnaderna är okänt och alla bilder som vi publicerar är från 2011. Stugan är belägen i norra delen av skiftet på det område som är märkt avdelning 17 i skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

Uppgifterna kommer från skogsbruksplan som är upprättad 2011. Planen har sedan uppdaterats med beräknad tillväxt fram till och med 2018.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Jakt

Jakträtt medföljer fastigheten

Fiske

I bäckarna går det att fiska öring och harr

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten.

Almmäningsskog

Objektet kommer att ha andelar i Pajala allmänningsskog

Övrigt

Kostnaden för lantmäteriförrättning betalas av Köparen

Kontakt

bild_Tomas
LRF Konsult Luleå
Smedjegatan 16, 3 tr
972 33 Luleå

Liknande fastigheter