Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Nybygget 28 ha, hästgård att förädla

Nybygget i Öster-Mörterö på Gräsö är en gård om 28 ha jord & skog med ett virkesförråd på 3 585 m3sk, till större del äldre avverkningsmogen skog. Markerna ligger i två skiften, drygt 500 meter från havet och har ett äldre byggnadsbestånd.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
3 585 m³sk
Boyta:
90 kvm
Fastighet:
Östhammar Gräsö 2:14
Gräsö Nybygget 102
742 97 Gräsö
Utgångspris

2 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud

Visning

2019-04-29

Visas av: Gunnar Hennings

Visning av byggnaderna sker måndagen den 29 april, kontakta mäklaren för tidsbokning. Fri besiktning av skog och mark. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken "Visa gårdskarta" i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Stockholm
Franzéngatan 6
112 51 Stockholm
Östhammar Gräsö 2:14

Nybygget 28 ha, hästgård att förädla

Nybygget i Öster-Mörterö på Gräsö är en gård om 28 ha jord & skog med ett virkesförråd på 3 585 m3sk, till större del äldre avverkningsmogen skog. Markerna ligger i två skiften, drygt 500 meter från havet och har ett äldre byggnadsbestånd.

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Äldre timrad bostadsbyggnad i enkelt skick. Byggår okänt troligtvis andra halvan av 1800-talet, boarea 90 kvm enligt taxeringen. Uppförd i 1 ½ plan, takhöjd ca 220 cm. Träbyggnad med tegeltak på torpargrund och kopplade fönster, inrymmer hall, stort kök, vardagsrum, sovrum, bad/tvätt och pannrum. Ett inrett rum på övervåningen. Vattenburen el/vedvärme, enskilt vatten och avlopp av äldre modell.

Gäststuga

Enkel träbyggnad ca 20 kvm med plåttak, avsedd för sommarboende.

Stall

Träbyggnad med skulle om 199 kvm enligt taxeringen, delvis med murad stomme, plåttak, gjutet golv i stalldel. Inrymmer tre boxar och sadelkammare samt förråd.

Förrådsbyggnad

Uppförd i sten och trä med plåttak, byggyta ca 25+12 kvm.

Skogsuppgifter

Skogsuppgifterna är hämtade från Skogsbruksplan upprättad av Hans Hamilton på Mellanskog i mars 2019, kontaktperson på mellanskog angående skogsfrågor är Anders Rickardson 010-482 81 44 . Skogsmarken domineras av äldre skog, 80% av arealen utgörs av skog äldre än 60 år. Det totala virkesförrådet är 3 585 m3sk fördelat på 61% tall, 34% gran och 4% löv, medelförrådet per hektar är 185 m3sk. Stormen Alfrida har fällt en del träd på fastigheten, det benämns med "spridda vindfällen" i kommentaren på berörda bestånd. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Stor del av åker- och betesmark ligger i anslutning till brukningscentrum, det var många år sedan det bedrevs jordbruk på gården, numera hålls inägomarken endast i hävd. Enligt taxeringen har åkermarken normal produktionsförmåga och är tillfredsställande dränerad.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Östhammars kommuns glesbygdsområde det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson. För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Jakt

Normal jakt för området, jakten är ej upplåten, markerna ingår i byns jaktlag.

Arrende/nyttjanderätter

I samband med avstyckningen av fastigheten Gräsö 2:82, vid gårdens västra gräns,uppläts ett ca 9000 kvm stort område som en nyttjanderätt för den fastighetsägaren. Avtalet löper på 50 år.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 50000 kr

Övrigt

Årlig vägkostnad är ca 800 kr.

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Stockholm
Franzéngatan 6
112 51 Stockholm

Liknande fastigheter