Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
72 ha i Harshult med jakträtt, bostadshus och ekonomibyggnad

72 ha i Harshult med jakträtt, bostadshus och ekonomibyggnad. Totalt virkesförråd om ca 7419 m3sk med en bonitet på 8,2. Ca 7,0 ha jordbruksmark.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
7 418 m³sk
Boyta:
140 kvm
Antal rum:
5 st
Fastighet:
VÄXJÖ HARSHULT 1:8 och 1:9
Skattegård 1
36391 Braås
Försäljningssätt

Bud, senast 2019-05-13, kl 08:00

Visning

2019-04-25 14:00

Visas av: Annika Granquist

Kontakt

bild_Annika
LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö
VÄXJÖ HARSHULT 1:8 och 1:9

72 ha i Harshult med jakträtt, bostadshus och ekonomibyggnad

72 ha i Harshult med jakträtt, bostadshus och ekonomibyggnad. Totalt virkesförråd om ca 7419 m3sk med en bonitet på 8,2. Ca 7,0 ha jordbruksmark.

Byggnader

Bostadshus: Bottenvåning: Ingång genom hall vidare till kök, sovrum med öppen spis, salong/tv rum. Badrum med badkar, toalett, handfat. Groventré med dusch handfat, Ovanvåning: Hall och toalett med handfat, 2 sovrum med garderober. Äldre kök kan göras om till sovrum/tv-rum. Källare: Källare under hela huset med pannrum med jordvärme installerades 2011, tvättstuga, garage och förrådsutrymmen. Avlopp med trekammarbrunn och infiltration år 2011. 2017 borrades en ny brunn. 1999 bytes fönster/dörrar i bostadshuset.

Ladugård

Ladugård med sedvanliga utrymmen. Stallinredningen följer hyresgästen och ingår inte i försäljningen.

Skogsuppgifter

Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal. 77 % gran och 16 % tall. Tillväxt per år 402 m3sk.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Fastigheten belastas av bytomt/gårdstomt samt sumpskog.

Inägomark

Jordbruksmarken är utarrenderad till och med 2019-12-31. Därefter är marken fri för ny köpare.

Jakt

Jakträtten är fri för ny köpare från och med 2019-07-01.

Stödrätter

Stödrätterna följer med till viss del. Det enligt redan tecknat avtal med jordbruksarrendatorn.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. För visning av huset kontakta mäklaren för tidsbokning. Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul. Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten. Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Försäljningsätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/ auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara LRF Konsult, Annika Granquist Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, tillhanda senast 2019-05-13. Märk budet med Harshult. Använd gärna bifogad budblankett i objektbeskrivningen. Det går bra att maila in budblanketten till annika.granquist@lrfkonsult.se

Bostadshus

Bostadshuset är uthyrt och är fritt att disponera från och med 2019-08-01. Hyresgästen önskar hyra vidare om möjligt.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 48600 kr

Kontakt

bild_Annika
LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö

Liknande fastigheter