Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skog norr om Brindsjön, Äppelbo

Skogsfastighet i ett skifte utanför Yttermalung efter Brindsjövägen om ca 54 ha, varav ca 40 ha utgörs av produktiv skogsmark. Stor andel äldre tallskog. Virkesförråd om ca 7 100 m³sk, varav ca 6 000 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Fastigheten har jakträtt inom Äppelbo norra viltvårdsområde om ca 9000 ha. Vägförhållanden: P.g.a. snö beräknas vägarna vara framkomliga först i slutet på april. Fältbesök görs lämpligast en bit in i maj. Försäljningssätt: Anbud senast 2019-05-15 Kl.14.00.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
54,5 ha
Skogsmark:
39,5 ha
Myr/kärr/mosse:
14,4 ha
Skog med restriktion:
0,6 ha
Virkesförråd:
7 096 m³sk
Fastighet:
VANSBRO BRINDBERGET 1:11

Utgångspris

1 600 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2019-05-15

Kontakt

bild_Thomas
bild_Niklas
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora
VANSBRO BRINDBERGET 1:11

Skog norr om Brindsjön, Äppelbo

Skogsfastighet i ett skifte utanför Yttermalung efter Brindsjövägen om ca 54 ha, varav ca 40 ha utgörs av produktiv skogsmark. Stor andel äldre tallskog. Virkesförråd om ca 7 100 m³sk, varav ca 6 000 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Fastigheten har jakträtt inom Äppelbo norra viltvårdsområde om ca 9000 ha. Vägförhållanden: P.g.a. snö beräknas vägarna vara framkomliga först i slutet på april. Fältbesök görs lämpligast en bit in i maj. Försäljningssätt: Anbud senast 2019-05-15 Kl.14.00.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättad 2018 av skogsfirma Hela Dalarna skogsvård. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 39,5 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 7 100 m³sk. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar inte för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga natur eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Fastigheten jakträtt inom Äppelbo Norra viltvårdsområde, om ca 9 000 ha. Kontaktperson för viltvårdsområdet är Lars Eriksson, 070 633 47 58.

Fiske

Fastigheten ligger inom Äppelbo fiskevårdsområde https://www.laget.se/vansbrofiske

Besiktning och undersökningsplikt

Inga visningar kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom omarronderingsområde samt glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs alltid. Mäklaren är behjälplig med ansökan om förvärvstillstånd. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor. För fysisk person folkbokförd sedan minst tolv månader i glesbygd i den kommun där egendomen är belägen tas dock ingen avgift ut.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Kontakt

bild_Thomas
bild_Niklas
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora

Liknande fastigheter