Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Fritidshus med skog och jakt, skogsskifte med strandmark vid Busjön, ekonomibyggnader i byn.

Möjligheterna är stora för den kreative där flertalet intressen kan kombineras. Lättskött fritidshus i Brindberget med jakträtt i Äppelbo Norra viltvårdsområde om ca 9 000 ha. Skogsskifte med strandmark vid attraktiva Busjön. Ekonomibyggnader på åkerskifte i byn Ovanheden i Äppelbo. Totalt ca 52 ha, varav 14 ha utgörs av produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 2 200 m³sk, varav ca 1 200 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Två fastighetsbeteckningar som säljes tillsammans eller var för sig. Försäljningssätt: Anbud senast 2019-05-08 Kl.14.00.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
52,7 ha
Skogsmark:
14,0 ha
Skogsimpediment:
37,6 ha
Åkermark:
0,5 ha
Väg och kraftledning:
0,1 ha
Övrigmark:
0,5 ha
Virkesförråd:
2 203 m³sk
Fastighet:
VANSBRO OVANHEDEN 10:4, 10:6

Utgångspris

675 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2019-05-08, kl 14:00

Kontakt

bild_Thomas
bild_Niklas
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora
VANSBRO OVANHEDEN 10:4, 10:6

Fritidshus med skog och jakt, skogsskifte med strandmark vid Busjön, ekonomibyggnader i byn.

Möjligheterna är stora för den kreative där flertalet intressen kan kombineras. Lättskött fritidshus i Brindberget med jakträtt i Äppelbo Norra viltvårdsområde om ca 9 000 ha. Skogsskifte med strandmark vid attraktiva Busjön. Ekonomibyggnader på åkerskifte i byn Ovanheden i Äppelbo. Totalt ca 52 ha, varav 14 ha utgörs av produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 2 200 m³sk, varav ca 1 200 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Två fastighetsbeteckningar som säljes tillsammans eller var för sig. Försäljningssätt: Anbud senast 2019-05-08 Kl.14.00.

Byggnader

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättad 2018 av skogsfirma Bjesse Skog AB. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 52,7 ha varav 14 ha är klassad som produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 203 m³sk, varav ca 1200 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till 4,3 m³sk /ha och år. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar inte för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner

Fritidshus

Det finns ett fritidshus i Brindberget. Stugan består av kök med kokspis och allrum med Jötulkamin. Skorstenen ska provtryckas innan eldstäderna kan tas i bruk. Det finns även en timrad lada uppförd.

Ekonomibyggnader i byn

På åkermarksskiftet om 0,66 ha i byn finns två gamla timrade ladugårdsbyggnader uppförda. Det är en bonde i byn som brukar åkermarken. Säljaren känner inte till om det finns något skriftligt avtal.

Jakt

Fastigheten jakträtt inom Äppelbo Norra viltvårdsområde, om ca 9 000 ha. Kontaktperson för viltvårdsområdet är Lars Eriksson, 070 633 47 58.

Fiske

Fastigheterna ligger inom Äppelbo fiskevårdsområde. Se: https://www.laget.se/vansbrofiske

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. Mertria (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Inteckningar

Besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Besiktning och undersökningsplikt

Ingen visningar kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för juridisk person samt för fysisk person som inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan till pg 351 90-8 och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Kontakt

bild_Thomas
bild_Niklas
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora

Liknande fastigheter