Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Storstadsnära 82 ha i Vallentuna

Storstadsnära 82 ha i Vallentuna. Hassla gård, tillfälle att kombinera lantligt liv med affärsmässig investering. Gården har ett strategiskt läge mellan Uppland Väsby och Vallentuna. Den tidigare länsmansbostaden är centralt beläget på de välarronderade markerna som omfattar 54 ha åker- och betesmark och 24 ha skog.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
4 783 m³sk
Fastighet:
VALLENTUNA HASSLA 1:5
Hassla gård 2
18692 Vallentuna
Utgångspris

15 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-05-07

Visning

2019-04-24 18:00 - 19:00

Visas av: Gunnar Hennings

Allmän visning. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken "Visa gårdskarta" i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Stockholm
Franzéngatan 6
112 51 Stockholm
VALLENTUNA HASSLA 1:5

Storstadsnära 82 ha i Vallentuna

Storstadsnära 82 ha i Vallentuna. Hassla gård, tillfälle att kombinera lantligt liv med affärsmässig investering. Gården har ett strategiskt läge mellan Uppland Väsby och Vallentuna. Den tidigare länsmansbostaden är centralt beläget på de välarronderade markerna som omfattar 54 ha åker- och betesmark och 24 ha skog.

Byggnader

Ladugård

Träbyggnad med skulle, tegel/plåttak, byggyta ca 200 kvm, inrymmer 24 platser och förrådsutrymmen.

Mangårdsbyggnad

En gedigen bostadsbyggnad uppförd 1890 då som länsmansbostad, fortfarande i originalutförande, köksdelen tillbyggt bara efter något år. Hög takhöjd och stora outnyttjade utrymmen, hela övervåningen är oinredd. Kakelugnar finns i de flesta av rummen men de har ej använts på många år, nuvarande boarea är 157 kvm. Stomme i timmer, tegeltak och torpargrund. El/vedvärme, avlopp till äldre trekammarbrunn, enskilt vatten från borrad brunn. Här finns möjlighet att både forma och förändra, hela byggnaden är i behov av en totalrenovering.

Drängstuga

Timmerbyggnad med tegeltak och torpargrund, byggyta ca 95 kvm, används till förråd.

Loge

Träbyggnad om ca 240 kvm byggyta med tegeltak och gjutet golv, byggår 1952, den senast uppförda byggnaden på gården.

Stall/lider mfl

Stall/lider, träbyggnad 100 kvm byggyta med tegeltak, nyttjas som förråd. Svinhus, träbyggnad 35 kvm med reverterad fasad, spiltor finns kvar, förrådsutrymme. Loge, träbyggnad med plåttak 240 kvm. Gamla svinhuset, rivningsfärdigt timmerhus. Magasinet, träbyggnad, timmerstomme och plåttak. Såghuset med såg. Kvarn, ligger invid kraftledningen. Smedjan

Skogsuppgifter

Skogsuppgifterna är hämtade från Skogsbruksplan upprättad av Mellanskog i mars 2019, kontaktperson på Mellanskog angående skogsfrågor är Johan Michaelsen 010-482 81 52. Skogsmarken domineras av äldre skog, ca 70% av arealen utgörs av skog äldre än 100 år. Det totala virkesförrådet ärca 4 800 m3sk fördelat på 72% tall, 23% gran och 4% löv, medelförrådet per hektar är 199 m3sk. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Inägomark

I det småkuperade landskapet ligger inägomarken naturskönt insprängt mellan skogsholmarna. Jordbruket har skötts av ägaren och är ej utarrenderat, samtliga stödrätter ingår i försäljningen. Jordarterna är lerdominerade, främst styv lera, dräneringen är tillfredsställande. Gården ingår i Kallängarnas torrläggningsföretag, tidigare erlades en årlig avgift på ca 2 000 kr, numera debiteras delägarna de år arbete utförs.

Jakt

Jakträtten är muntligen upplåten till 1 mars 2020, den har bedrivit tillsammans med grannfastigheten på totalt ca 350 ha. Tilldelningen av älg har normalt legat på 1+1, senaste åren har älg ej jagats, förutom kalv de första dagarna på jakten, detta i ett försök att få upp stammen. Övrigt vilt är främst vildsvin, rådjur och dovhjort.

Omgivning

Hassla gård ligger inom Arlanda influensområde som i lägre grad påverkas av flygtrafiken, detta innebär att nybyggnation av bostäder försvåras, nyproduktion av kommersiella byggnader torde påverkas av det förhållandet.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. Fastigheten kommer att överlåtas utan några särskilda städåtgärder, alla lösa inventarier som finns på fastigheten på tillträdesdagen tillfaller köparen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 300000 kr

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Stockholm
Franzéngatan 6
112 51 Stockholm

Liknande fastigheter