Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skog och jakt

Trevlig skogs- och jaktfastighet som även ger möjlighet till mindre djurhållning. Fastighetens totala areal om ca 26,5 ha fördelar sig på ca 21 ha produktiv skogsmark med mestadels gran och ca 2,6 ha bete. Det totala virkesförrådet är bedömt till ca 3 940 m3sk och medelboniteten är beräknad till 9,7 m3sk. Egen jakträtt. Viltbiotoper där viltet trivs bra, med viltvatten, myr-/mossmark, gläntor osv med mycket viltspår från vildsvin, rådjur och älg. Gården omfattar även bostadshus på högt läge med 2-3 sovrum, gästhus om 1,5 r&k, dubbel carport, ladugård med loge samt en gammal enkel torpstuga. Här bor ni på fritt läge mitt i naturen omgiven av den egna marken med endast ett par km in till Hästveda. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
26,5 ha
Skogsmark:
21,2 ha
Myr/kärr/mosse:
0,5 ha
Inägomark:
2,6 ha
Väg och kraftledning:
0,9 ha
Övrigmark:
1,3 ha
Virkesförråd:
3 940 m³sk
Boyta:
133 kvm
Fastighet:
HÄSSLEHOLM RÄVNINGE 1:6
Rävninge 2141
28276 Hästveda
Utgångspris

3 950 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visningar

2019-04-24 15:00

Visas av: Ulrika Stugholm

Anmälan krävs, varmt välkommen att maila för att anmäla dig till visning! Ingen visning innan första erbjudna visningstillfälle.

2019-04-29 15:00

Visas av: Ulrika Stugholm

Anmälan krävs, varmt välkommen att maila för att anmäla dig till visning!

Kontakt

bild_Ulrika
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad
HÄSSLEHOLM RÄVNINGE 1:6

Skog och jakt

Trevlig skogs- och jaktfastighet som även ger möjlighet till mindre djurhållning. Fastighetens totala areal om ca 26,5 ha fördelar sig på ca 21 ha produktiv skogsmark med mestadels gran och ca 2,6 ha bete. Det totala virkesförrådet är bedömt till ca 3 940 m3sk och medelboniteten är beräknad till 9,7 m3sk. Egen jakträtt. Viltbiotoper där viltet trivs bra, med viltvatten, myr-/mossmark, gläntor osv med mycket viltspår från vildsvin, rådjur och älg. Gården omfattar även bostadshus på högt läge med 2-3 sovrum, gästhus om 1,5 r&k, dubbel carport, ladugård med loge samt en gammal enkel torpstuga. Här bor ni på fritt läge mitt i naturen omgiven av den egna marken med endast ett par km in till Hästveda. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadshus i 1,5 plan uppfört med källare och tilläggsisolerad stomme av trä, kopplade 2-glas fönster och tak belagt med betongpannor. Vatten från grävd brunn, enskilt avlopp med trekammarbrunn och efterföljande infiltrationsanläggning från 80-talet. Uppvärmningen är vattenburen med en IVT jordvärmepump från ca -03/04. Trevligt hus med 2-3 sovrum. Nedre plan utgörs av dubbla entréer med hallar, WC, genomgående vardagsrum, stort lantkök med utgång till altan med inglasat uterum. Ovanvåning med möblerbar hall, fd balkong, badrum samt ett sovrum på vardera gavel. Källaren inrymmer tvättstuga, teknikrum och förvaring. Kök. Utrustning: spis, fläkt, kyl/frys. WC (nedre plan). Utrustning: toalett, tvättställ, handdukstork, plats för dusch/badkar (ej förberett). Badrum (ovanvåning). Utrustning: toalett, tvättställ, badkar. Tvättstuga (källaren). Utrustning: tvättmaskin ca -10/11, duschkabin, tvättho.

Lillastugan

Byggnaden är fördelad på bostadsdel och dubbel carport, uppförd på torpargrund och med delvis källare (matkällare). Stomme av trä, kopplade 2-glas fönster och tak belagt med plåt. Uppvärmning sker med oljefyllda elelement samt golvvärme (el) i badrum. Bostadsdelen rymmer hall, badrum, kök, 1 sovrum samt 1 mindre sovrum/sovalkov. Kök. Utrustning: spis, fläkt, kyl/frys. Badrum med kakel och klinker. Utrustning: toalett, tvättställ, dusch, golvvärme (el).

Ladugård och loge

Uppförd med stomme av trä, fasad klädd med träpanel och tak av plåt. Inrymmer fd ladugård och loge.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad juli 2018 av Peter Andersson, Södra. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 21,2 ha med ett uppskattat virkesförråd om 3 940 m3sk varav 1 341 m3sk är G2, S1 och S2 skog. Under planperioden uppgår avverkningsförslagen till 1 832 m³sk. De åtgärder som gjorts sedan planen upprättande är gallringar i avd. 16 och 20, med ett totalt uttag av 148 m3fub. Trädslagsfördelningen är 56 % gran, 28 % löv, 8 % tall, 8 % ädellöv. Medelboniteten är beräknad till 9,7 m3sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 198 m³sk.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten (ej älg) är skriftligen upplåten mot en avgift om 3 000 kronor per jaktår och kan som tidigast tillträdas det månadsskifte som inträffar närmast sex månader efter en uppsägning.

Naturvärden

Enligt Skogsstyrelsen så innehåller fastigheten två angränsande områden med sumpskog, ett talldominerat och ett med blandskog.

Forn- och kulturlämningar

Enligt Riksantikvarieämbetet finns forn- och kulturlämningar på fastigheten i form av hägnadssystem bestående av stenmurar och hägnadsvall, husgrund, röjningsröseområden i form av fossil åkermark samt en kraftindustrilämning.

Inägomark

Inägomark om ca 2,6 ha betesmark som har betats av hästar sista åren.

Driftskostnader

Nuvarande ägare har haft följande driftskostnader 2018: uppvärmning samt hushållsel 22 642, gårdsförsäkring 7 400 kr, avlopp (slamtömning) 1 356 kr, renhållning 2 418 kr.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 440900 kr

Kontakt

bild_Ulrika
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad

Liknande fastigheter