Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet i Puottaure med andelar i allmänningen

Skogsfastighet på 82 ha varav 63 ha skog, totalt 7900 m3sk med trevlig åldersfördelning. Försäljningsobjektet består av tre fastigheter där Puottaure 6:42 och 6:35 är två mindre fastigheter som är belägna mot fastigheten 6:50 och tillsammans bildar dom ett sammanhållet skogsområde. De byggnader som finns är två stycken äldre lador i övrigt är fastigheterna obebyggda. Fastigheten har del i Jokkmokk allmänning med tillgång till jakt och fiske på allmänningens marker samt generösa bidrag för skogsvårdsåtgärder och vägbyggnad m.m. För fullständiga regler och bidragsnivåer se www.allmanningen.se/

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
87,5 ha
Skogsmark:
63,6 ha
Myr/kärr/mosse:
17,8 ha
Åkermark:
0,1 ha
Väg och kraftledning:
0,9 ha
Vatten:
5,1 ha
Virkesförråd:
7 969 m³sk
Fastighet:
JOKKMOKK PUOTTAURE 6:50

Försäljningssätt

Anbud, senast 2019-05-14, kl 02:00

Kontakt

bild_Tomas
LRF Konsult Luleå
Smedjegatan 16, 3 tr
972 33 Luleå
JOKKMOKK PUOTTAURE 6:50

Skogsfastighet i Puottaure med andelar i allmänningen

Skogsfastighet på 82 ha varav 63 ha skog, totalt 7900 m3sk med trevlig åldersfördelning. Försäljningsobjektet består av tre fastigheter där Puottaure 6:42 och 6:35 är två mindre fastigheter som är belägna mot fastigheten 6:50 och tillsammans bildar dom ett sammanhållet skogsområde. De byggnader som finns är två stycken äldre lador i övrigt är fastigheterna obebyggda. Fastigheten har del i Jokkmokk allmänning med tillgång till jakt och fiske på allmänningens marker samt generösa bidrag för skogsvårdsåtgärder och vägbyggnad m.m. För fullständiga regler och bidragsnivåer se www.allmanningen.se/

Byggnader

Lador

På fastigheten finns två äldre lador som är i användbart skick, ladorna är belägna bredvid varandra vid fastighetsgränsen på det som i skogsbruksplanen är angivet som avdelning 15

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad 2016 och är sedan uppräknad till 2018 samt uppdaterad med ny fastighetsgräns efter en avstyckning.

Jakt

Jakträtten medföljer fastigheten

Almmäningsskog

Fastigheten har del i Jokkmokk allmänning med tillgång till jakt och fiske på allmänningens marker samt generösa bidrag för skogsvårdsåtgärder och vägbyggnad m.m. För fullständiga regler och bidragsnivåer se www.allmanningen.se/

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 50000 kr

Kontakt

bild_Tomas
LRF Konsult Luleå
Smedjegatan 16, 3 tr
972 33 Luleå

Liknande fastigheter