Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet i Övertorneå med Jaktstuga och Bastu

Skogsfastighet på 44 hektar endast ca:6 km från centrala Övertorneå med timrad jaktstuga och bastu. Trevlig åldersfördelning och en hel del slutavverkningsmogen skog. Passa på att investera i skogsmark, jakt och fiske.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
43,9 ha
Skogsmark:
42,9 ha
Skogsimpediment:
0,7 ha
Väg och kraftledning:
0,3 ha
Virkesförråd:
3 586 m³sk
Fastighet:
ÖVERTORNEÅ KUIVAKANGAS 25:5

Försäljningssätt

Anbud, senast 2019-05-17

Kontakt

bild_Tomas
LRF Konsult Luleå
Smedjegatan 16, 3 tr
972 33 Luleå
ÖVERTORNEÅ KUIVAKANGAS 25:5

Skogsfastighet i Övertorneå med Jaktstuga och Bastu

Skogsfastighet på 44 hektar endast ca:6 km från centrala Övertorneå med timrad jaktstuga och bastu. Trevlig åldersfördelning och en hel del slutavverkningsmogen skog. Passa på att investera i skogsmark, jakt och fiske.

Byggnader

Jaktstuga

Mindre timrad jaktstuga med tillhörande bastu och utedass finns på fastigheten och ingår i köpet den finns i anslutning till vägen vid norra rågången på det som i skogsbruksplanen är angivet som avdelning 6

Skogsuppgifter

För mer information angående skogsbeståndet se bifogad skogsbruksplan.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Älgjakten arrangeras genom jaktklubbar i byn och där kan man som fastighetsägare delta. Jakträtten är inte upplåten.

Forn- och kulturlämningar

Fornlämningar i form av boplattsgropar finns i gränsen mellan avdelning 7 och 8

Naturvärden

Inga registrerade nyckelbiotoper finns på fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 5000 kr

Kontakt

bild_Tomas
LRF Konsult Luleå
Smedjegatan 16, 3 tr
972 33 Luleå

Liknande fastigheter