Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Jord- och skogsfastighet i viltrika Lännäs.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
1 881 m³sk
Fastighet:
ÖREBRO LÄNNÄS 5:3
Lännäs 1455
71593 Odensbacken

Kontakt

bild_Bo
LRF Konsult Örebro
Bettorpsgatan 10
703 69 Örebro
ÖREBRO LÄNNÄS 5:3

Jord- och skogsfastighet i viltrika Lännäs.

Skogsuppgifter

Total areal uppgår till 37,0 ha varav 19,6 ha är produktiv skogsmark, 16,4 är åker och 1 ha är övrig mark. Totalt virkesförråd beräknas till 1881 m3sk vilket innebär 96 m3sk/ha. Boniteten uppskattas till 6,9 m3sk/ha och trädslagsfördelningen består av tall 63 %, gran 22 % samt löv 15 %. Avsättning till NS och NO uppgår till 5,2%(1 ha). Skogsbruksplanen är upprättad under november 2017, tillväxten för år 2018 är inte inräknad.

Jakt

Viltrik fastighet i ett sammanhängande skifte med både åker och skog. Området har god tillgång på vilt såsom vildsvin, hjort, älg och småvilt. Jakten är utarrenderad till 2021.

Åkermark

Åkermarken är väl arronderad och uppgår enligt skogsbruksplanens uppmätning till 16,4 ha. Marken är utarrenderad till 2024.

Bostadsbyggnad

Byggnad 1, träbyggnad uppförd på stensatt/murad grund. Ytterväggar med eternitplattor och taket klätt med tegel. Underhåll mycket eftersatt. Byggnad 2, träbyggnad uppförd på torpargrund med mindre källare under huset. Väggar av stående rödfärgad panel. Tak med tegel. Underhåll mycket eftersatt. Byggnad 3, träbyggnad med nerfallet tak. Byggnad 4, mindre hus av typen "friggebod" klädd med eternitplattor, tak av plåt. Underhåll mycket eftersatt. Alla husen är obeboliga och klassas som rivningsobjekt. Vatten, avlopp och el saknas.

Ekonomibyggnader

Två mindre ekonomibyggnader, uppförda med stående rödfärgad panel . Båda har plåttak.

Särskilda villkor

Köpekontraktet kommer att innehålla paragraf med friskrivningsklausul för dolda fel i fastigheten​. ​Fastigheten säljs i det skick den befinner sig​ i och någon uppröjning/städning kommer inte att ske

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 260000 kr

Kontakt

bild_Bo
LRF Konsult Örebro
Bettorpsgatan 10
703 69 Örebro

Liknande fastigheter