VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Växtlig skog med fin stuga

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
70,1 ha
Skogsmark:
68,7 ha
Myr/kärr/mosse:
1,4 ha
Virkesförråd:
6 158 m³sk
Boyta:
15 kvm
Fastighet:
Hudiksvall Österstråsjö 29:5, område av,
Österstråsjö 109
82062 Bjuråker

Utgångspris/ försäljningssätt

2 250 000 kr
Öppen budgivning

Kontakt

bild_Jonas Jonas Gramer
Fastighetsmäklare
0651-76 61 73
0730 250 26
jonas.gramer@lrfkonsult.se
LRF Konsult Ljusdal
Smedgatan 3
827 35 Ljusdal
Hudiksvall Österstråsjö 29:5, område av,

Växtlig skog med fin stuga

Bra skogsmark om 70,1 hektar varav 68,7 hektar produktiv skog fördelat på sex skiften med hög bonitet och ett virkesförråd om 6 158 m³sk. Välbyggd och trivsam timmerstuga vid Hävlingsbäcken. Jakt inom Stråsjö jaktklubb på 6 500 hektar. Fiske i Bjuråker-Norrbo fiskevårdsområde.

Byggnader

Skogsstuga

Liten timrad stuga på 15 m² vid Hävlingebäcken. Den är timrad av Jan Blomdahl. I stugan finns en öppen spis som är murad av Olle Sundell och det är hans 450;e spis.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2016-06-01 av Johan Brink, Holmen och framräknad till och med 2016 års växtsäsong. Enligt den omfattar skogs-marken 68,7 hektar med ett virkesförråd om 6 158 m³sk varav 621 m³sk är G2 skog. Stora delar av gallringsskogen är nyligen gallrad och ingen åtgärd behövs på dessa avdelningar under planperioden (10 år). NO-områdena är blöta områden vid myr och bäck som inte lämpar sig för avverkning.

Skogsvård

Det finns några kalmarksområden där vissa ytor ska planteras och andra är nyligen planterade där återväxtkontroll kan vara bra att göra. Röjning finns både vad gäller ungskogsröjning och underväxtröjning innan gallring och alla dessa röjningsåtgärder bör göras från och med nu och några år framåt.

Fastighetsbildning

Detta är område av en fastighet som kan bilda en egen fastighet eller som kan regleras till en annan fastighet.

Fiske

Fisket ingår i Bjuråker-Norrbo fiskevårdsområde. Vid stugan i Hävlingebäcken finns öring. I närheten finns Svågan som har bland annat öring och harr.

Jakt

Viltrik jakt inom Stråsjö jaktklubb på 6 500 hektar. Ordförande Benny Leek, 070 605 3488.

Naturvärden

På de två östra skiftena finns det sumpskog registrerat. I övrigt är inga naturvärden eller fornminnen noterat på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen och Lantmäteriet)

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Hudiksvalls kommun det senaste året.

Övrigt

FÖRSÄLJNINGSSÄTT Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till ett utgångspris av 2 250 000 kronor.

HitCounter