VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Obebyggd skogsfastighet SV Bollnäs

Skogsfastighet om 13 ha vid sjön Stor-Flugen ca 15 km sydväst om Bollnäs. Virkesförråd uppskattat till ca 1 000 m³sk. Jakt i viltvårdsområde. Kan förvärvas av juridisk person. Intresseanmälan senat 2018-01-14

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
12,9 ha
Skogsmark:
4,9 ha
Impediment:
4,3 ha
Övrigmark:
1,1 ha
Övrigmark:
2,6 ha
Virkesförråd:
1 007 m³sk
Fastighet:
Bollnäs Häggesta 3:16

Utgångspris/ försäljningssätt

300 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

bild_Daniel
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs
Bollnäs Häggesta 3:16

Obebyggd skogsfastighet SV Bollnäs

Skogsfastighet om 13 ha vid sjön Stor-Flugen ca 15 km sydväst om Bollnäs. Virkesförråd uppskattat till ca 1 000 m³sk. Jakt i viltvårdsområde. Kan förvärvas av juridisk person. Intresseanmälan senat 2018-01-14

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet, arealer och virkesförråd, som presenteras i utdrag ur skogsbruksplanen avser skiftet norr om sjön Stor-Flugen. Skiftena vid Bellsjön (0,7 ha) och Ecklingsbo (0,4 ha) är ej inventerade och ingår ej i bifogade sammanställningar. Skogsinventering har utförts av Skog & Fritid, Bollnäs, under hösten 2015. Virkesförrådet har därefter räknats upp med två års tillväxt. Virkesförrådet uppskattas till totalt ca 1 007 m³sk. Medelvolymen per ha är ca 206 m³sk. Medelboniteten på fastigheten är beräknad till 4,3 m³sk/ha. För övriga upplysningar se sammanställning över åldersklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren avser ej att utföra ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Finnfara Viltvårdsområde omfattande 1.875 ha. Jakten är för närvarande upplåten och kan tillträdas tidigast 2018-07-01.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB.

Naturvärden

På fastigheten finns biotopskyddsområde avsatt. Marken är i skogsbruksplanen definierad som övrig mark, se avdelning 4 i bifogad skogsbruksplan. (Källa: Skogsstyrelsen, Skogens Pärlor).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person. Även juridisk person tex aktiebolag kan förvärva marken utan förvärvstillstånd.

Kontakt

bild_Daniel
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs

Liknande fastigheter