Ekonomiska planeringen vid generationsskifte

Finansiering, kalkyler, avkastningsvärde. LRF Konsults affärsrådgivning hjälper dig att förverkliga dina idéer, utveckla ditt företag och nå dina affärsmål. Vi erbjuder rådgivning och utbildningar inom företagsledning, ekonomistyrning och affärsutveckling till ägarledda företag.

Finansiering, kalkyler, avkastningsvärde. LRF Konsults affärsrådgivning hjälper dig att förverkliga dina idéer, utveckla ditt företag och nå dina affärsmål. Vi erbjuder rådgivning och utbildningar inom företagsledning, ekonomistyrning och affärsutveckling till ägarledda företag.

Affärsplan

Många företagare har sin planering för företaget i huvudet och inte så ofta nedtecknad i ett dokument. Ibland behöver man dock en skriven affärsplan, exempelvis för att presentera för bankens tjänstemän så att de ser att den planerade satsningen är klok och lönsam. Affärsplanen kan också vara kittet för att hålla ihop delägarnas viljor och mål och kan till och med vara förutsättningen för företagets överlevnad om det händerföretagsledaren något. 

Marknadsplan

En marknadsplan kan också behövas som innehåller analyser av kundgrupper, försäljningskanaler m.m. som är viktiga för ditt företag just nu. Båda verktygen hjälper dig att bli konkret i vart du vill och hur du ska ta dig dit. 

Som kund hos LRF Konsult har du via vår kundportal MittKontor tillgång till en affärsplansmodell med stödfrågor som är en bra början. Att sedan bolla affärsplanen med en affärsrådgivare gör att den kan vässas ytterligare med hjälp av en utomståendes frågor och perspektiv. Rådgivaren kan också visa på alternativa verktyg för att synliggöra och tydliggöra din affärsidé och företagsstruktur. 

Kontakta oss

Affärsrådgivningen erbjuder

Beslutsunderlag 
Vi hjälper dig att ta fram beslutsunderlag för investeringar både i fastigheten och företaget.

Värdering
Du får hjälp med värderingar avseende företaget, så att du kan vara trygg med att klara av ett övertagande av fastighet och företag.

Investeringskalkyler, ansökningar om startstöd m.m.

EU-rådgivning
Vi har specialister vilka ger råd om EU-frågor som är aktuella vid övertagandet.

Företagsråd
Kompetent personal hjälper till att arrangera ett Företagsråd, både för den som lämnar över företaget och för den som ska ta vid. I Företagsrådet görs planer på hur överlämnandet ska gå till och man beslutar vem som ansvarar för vad.