VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Gården Byter Ägare

Gården Byter Ägare är en årligt återkommande kampanj där vi går närmare in på familjens förutsättningar, ekonomi, skatt och juridik i ett ägarskifte. Dessutom har vi några fördelaktiga erbjudanden till er som besöker träffarna.

Under de sex år som vi arrangerat träffar har vi nått ut till nästan 25 000 av Sveriges jord- och skogsbrukare i frågan att det är möjligt att överlåta sin gård. Gensvaret efter besöken på Gården Byter Ägare har tidigare år varit mycket positivt i de utvärderingar som gjorts och de allra flesta rekommenderar andra att gå på en träff. Träffarna är kostnadsfria!

Generella råd vid generationsskifte

Det är mycket att tänka på inför ett generationsskifte och även om varje enskilt fall är unikt så finns det några generella råd man kan ge.

Står ni inför ett generationsskifte>>

Lyckosamt företagsskifte – framtidens lantbruk

Klicka för att se filmen som är framtagen av Swedbank och sparbankerna tillsammans med LRF Konsult. I filmen möter du bland annat Maria Rommerud, jurist på LRF Konsult.