VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Intresset för att generationsskifta ökar dramatiskt

I år är det sjunde året som kampanjen Gården Byter Ägare genomförs med 48 träffar runt om i landet.

Den första gick av stapeln den 22 oktober och den sista den 12 december.

Årets träffar har i skrivande stund hittills lockat runt 2000 besökare. Träffarna har blivit fullbokade på mycket kort tid och gensvaret från jord- och skogsbrukare har varit enormt. Det är många som velat anmäla sig, men som inte kommit med eftersom träffen redan blivit fullbokad. Många verkar nu ha mognat i sina funderingar och vill starta med skifte omgående.

- Vi ser en skillnad mot tidigare år att man bokar in en tid direkt på plats under träffen med någon av våra auktoriserade generationsskiftare för att starta upp diskussionerna om generationsskiftet inom familjen. Tidigare har många sagt att man ska gå hem och ”fundera”. Det är inte ovanligt att åhörarna vill gå på både två och tre träffar innan man bestämmer sig för att boka en tid, men den trenden har alltså vänt i år, säger chefsjurist Katarina Wiklund som är ansvarig för kampanjen.

Ett generationsskifte tar ofta flera år att genomföra, från det att man stämt möte med en jurist eller rådgivare till dess att det genomförts. Gården Byter Ägare fungerar som en start för att man ta tag i frågan att generationsskifta och det är inte ovanligt att hela familjen är med och lyssnar.

- Vi går igenom både mjuka och hårda frågor på träffarna och vi ser att resultatet av årets riksdagsval har påverkat frågorna från åhörarna. Det är nu vanligt att frågan om ett framtida återinförande av arvs-och gåvoskatt kommer uppger Katarina Wiklund.

Fakta om Sveriges lantbrukare

  • 50 000 gårdar i landet kommer byta ägare de närmsta åren
  • 400 000 personer äger en jordbruks-fastighet
  • 120 000 är i 60 år och äldre.
  • 40 procent av lantbrukarna över 65 år planerar ett ägarskifte inom de närmaste tre åren.

Läs mer om Gården Byter Ägare>>

Gården Byter Ägare 2014

Funderar du på att göra ett ägarskifte av gården? Välkommen på en träff med oss på en ort nära dig.

Anmäl dig till Gården Byter Ägare 2014 >>