Generationsskifte - Om ingen vill ta över

Det finns många gårdsägare som vill göra ett ägarskifte, men som inte har någon som vill ta över, det har LRF Konsults auktoriserade generationsskiftare erfaret många gånger.

Om gården har varit i familjen i generationer kan det kännas som ett svek mot tidigare generationer att sälja. 

- Jag tycker att man ska resonera så att den egendom man fått från tidigare generationer ger stora möjligheter att göra vad man vill i livet och det ska förvaltas på bästa sätt. För dig är det kanske inte genom att driva lantbruk, säger en av LRF Konsults erfarna auktoriserade generationsskiftare.

Att placera pengarna i annan verksamhet, bättre boende eller barnens utbildning kan vara en väl så bra placering. 

Gårdens värde ett pensionsparande 

Många ser fram mot pensionen och drömmer om saker de vill göra när de blir pensionärer. Det inte alla tänker på är att en hel del av gårdens värde är ett pensionssparande som du har gjort under din verksamhetstid. För att få tillgång till ditt pensionskapital och förverkliga dina drömmar medan du vill och orkar, kan försäljning vara en förutsättning.

- Jag tycker att du ska välja det som passar dig och din familj. Är inte jord-och skogsbruk det bästa, är det lämpligare att förvalta tillgångarna på annat sätt, fortsätter LRF Konsults generationsskiftare.

Nya tider nya möjligheter

Många barn som ställs inför frågan om ett övertagande säger nej för att de tror att det krävs en stor arbetsinsats, tid som man inte har eller måste ta från familjen. Men så måste det inte vara. Särskilt när det gäller skogsbruk har brukandet förändrats mycket. I dag sker nästan all gallring och föryngringsavverkning med maskiner. Maskinerna är så effektiva och skonsamma mot miljön att det inte finns någon större lönsamhet i att göra arbetet själv. Med nya lösningar kan du till stor del sköta din skogsfastighet därifrån du bor.

- Ägandet av lantbruksfastigheter har över tiden visat sig vara en stabil placering med liten risk, med en värdeökning i nivå med börsindex.

Kontakta oss