Står ni inför ett generationsskifte?

Det är mycket att tänka på inför ett generationsskifte och även om varje enskilt fall är unikt så finns det några generella råd man kan ge. Läs mer om dem här.

Generella råd vid ett generationsskifte

Ett generationsskifte måste få ta tid!

Det är många komplexa och svåra frågor som skall diskuteras och lösas i samband med ett generationsskifte. Det är även en hel del kalkyler och dylikt som ska hinnas med. Ett lyckat generationsskifte planeras därför ofta flera år i förväg så att alla praktiska frågor, som till exempel boende och eventuella utbildningar, hinner lösas.

Låt alla vara med

Det är många personer som berörs av ett generationsskifte. I första hand överlåtaren och övertagaren, men även eventuella syskon till övertagaren och parternas familjer. Vem ska ta över och till vilket pris? Även om besluten i slutändan är överlåtarens så vinner man på att låta alla vara med och säga sitt på ett tidigt stadium. Många framtida konflikter undviks genom en öppen process där alla får samma information samtidigt.

Ta hjälp utifrån

Oftast behöver man hjälp av någon utomstående. Det kan till exempel handla om värderingar eller ekonomiska kalkyler. Någon som ser allt med andra ögon och inte har några förutfattade meningar kan också komma med nya och oväntade lösningar i fastlåsta situationer. Att få redogöra för sina tankar och önskemål för någon utomstående kan också göra att parterna själva kommer fram till hur de vill att generationsskiftet ska genomföras.

Undvik samägande av fastigheten

Det har varit en vanlig lösning att i ”ett första steg” överlåta fastigheten till alla barn gemensamt. Det har gått snabbt och smärtfritt och är garanterat rättvist. Men samägan har en tendens att permanentas och leder ofta till konflikter längre fram. De olika barnen har kanske olika intresse, olika behov av pengar och olika möjligheter till arbete på fastigheten. Så även om det på kort sikt tar kraft och kostar pengar (syskonkompensation) så är det i de flesta fall bättre att fatta beslutet vem som ska ta över fastigheten och att låta honom eller henne göra det ensam.

Ställ inte för många villkor

Om man överlåter sin fastighet som gåva finns det möjlighet att ställa villkor. Det kan vara att fastigheten ska vara övertagarens enskilda egendom eller att föräldrarna ska bo kvar i huset. Det finns en mängd olika villkor men grundregeln är att undvika dem så mycket som möjligt eller i alla fall att tidsbegränsa dem. Lite tillspetsat kan man säga att om man vill fortsätta styra över fastigheten ska man behålla den, har man beslutat sig för att överlåta måste man acceptera att det är övertagaren som bestämmer.

Spara skattefrågorna till sist

Det är vanligt att man börjar med funderingar på skattefrågor och överlåtelseformer men det kan man lugnt vänta med. Har man bara sin målbild klar så kan skattefrågorna alltid lösas.

Köp eller gåva – det är frågan!

Lite förenklat kan man säga att gåvan är billig på kort sikt men kostar längre fram och med köpet är det omvänt. Efter att gåvoskatten försvann kostar en överlåtelse som gåva inget i skatt medan ett köp utlöser kapitalvinstskatt.

Vid en gåva övertar den nye ägaren överlåtarens skattemässiga värden medan ett köp ger övertagaren egna ingångsvärden. Detta medför att ett köp ger den nye ägaren möjlighet till skogsavdrag och bättre möjlighet till räntefördelning. Den dagen fastigheten ska överlåtas på nytt blir också kapitalvinsten lägre. En gåva ger möjlighet till att överlåta sparad räntefördelning och skogskonton, vilket inte är möjligt vid ett köp. Vid en gåvoöverlåtelse har överlåtaren också möjlighet att ställa villkor. I en del fall genomför man generationsskiftet som en kombination av köp och gåva för att vinna fördelar ur båda överlåtelseformerna!

Kontakta oss

Digital Skogsägare - hur enkelt som helst

 

Kombinera nya digitala verktyg som ger dig ordning och reda i din skogsfastighets ekonomi på ett enkelt sätt. Prova gratis under 30 dagar! 

Bli Digital Skogsägare nu>>