Gården Byter Ägare - informationsträffar för generationsskifte

Gården Byter Ägare är våra informationsträffar där vi går in närmare på familjens förutsättningar, ekonomi, skatt och juridik i ett generationsskifte. Vi genomför varje år ett 60-tal träffar runt om i Sverige med dryga 3 000 besökare.

Årets träffar för 2018 är nu avslutade och vi tackar alla er som deltog vid året seminarier. Till hösten 2019 är det åter dags för ett nytt Gården Byter Ägare, så håll utkik här på lrfkonsult.se för mer information inför det.

På informationsträffen får du veta mer om

  • hur ett generationsskifte kan gå till
  • de lagar som påverkar generationsskiftet
  • hur man kan förbereda sig inför ett generationsskifte - vi ger goda råd
  • vilka skatter som kan utlösas av ett generationsskifte, med räkneexempel
  • viktiga punkter för de olika intressenterna i ett generationsskifte; överlåtare, övertagare och syskon
  • vårt fina 100-årserbjudande ”Starthjälp ägarskifte” - 2 timmars rådgivning till förmånligt pris. Läs mer om erbjudandet här på sidan.

Gården Byter Ägare — i korthet

  • Vi har under årens lopp träffat över 25 000 jord-och skogsbrukare.
  • Dels kommer de som ska ta över och dels de som ska överlåta sin fastighet.
  • Vi arrangerar träffarna i både stort och litet format på de medverkande orterna. Allt från en mindre grupp på ett av LRF Konsults kontor till större antal besökare tillsammans med olika samarbetspartners.

Generella tips och råd vid generationsskiftet

Det är mycket att tänka på inför ett generationsskifte och även om varje enskilt fall är unikt, så finns det några generella råd du kan ta med dig.

Goda råd vid generationsskiftet 

Kontakta oss