Affärsjuristjouren

96 % av de registrerade svenska företagen idag är företag med färre än 10 anställda och mindre än 10 miljoner kronor i omsättning/år. De här företagen drivs av en företagsledare eller av några kompanjoner.

Det är många frågor för företagarna ska ta ställning till. Det kan vara allt från att diskutera leveranser, obetalda fordringar till sammansättningen av styrelsen eller hantering av verksamheten vid en obeståndssituation.

Till LRF Konsults Affärsjuristjour kan LRF Konsults kunder ringa för att ställa sina frågor. Exempel på frågor kan vara om styrelseansvar och personligt ansvar i aktiebolag, fel i köpta varor eller tjänster, åtgärder vid obetalda fakturor, m.m. Detta är en kostnadsfri och unik möjlighet för dig som kund hos LRF Konsult. I jouren sitter ett 10-tal utvalda jurister med gedigen affärsjuridisk erfarenhet.

I jouren sitter ett 10-tal utvalda, mycket kompetenta jurister med lång erfarenhet av bolagsfrågor som är verksamma LRF Konsult. De av LRF Konsults jurister som bemannar jouren arbetar med all juridik runt handelsbolag, aktiebolag, kommanditbolag och enkla bolag. Detta gäller bland annat juridik runt bolagsförvärv, kompanjonavtal, frågor runt bolagsordning, ägarskiften och diverse avtalsfrågor mm. Flera av dessa håller även utbildningar för både kunder, medarbetare och samarbetspartners.

Affärsjuristjourens öppettider och telefonnummer

Öppettider: helgfria vardagar klockan 09.00-11.00. 
Telefonnummer: 08-700 20 26.
Vänligen uppge kundnummer/handläggare.

Kontakta oss