Arbetsrätt

Anställningsavtal

Arbetsrätten är en skyddslagstiftning för den anställde. Det går inte att avtala om sämre villkor för den anställde i förhållande till det som lagstiftningen förordnar. Många arbetsgivare använder exempelvis begreppet ”timanställd” och tror då att anställningen är per timma. Detta i sig medför att den anställde har en tillsvidareanställning. Det är alltså viktigt att känna till vilka anställningsformer man kan använda sig av. Vid fel, kan det bli väldigt kostsamt för arbetsgivaren.

Uppsägning/Avsked

Vill man säga upp eller avskeda en anställd finns det en mängd formalia som måste uppfyllas. Gör man fel kan det visa sig att uppsägningen eller avskedet är ogiltigt och medför en skadeståndsskyldighet gentemot arbetstagaren.

Verksamhetsöverlåtelser

Vid överlåtelse av en verksamhet har personalen rätt att följa med till den övertagande arbetsgivaren. Detta kan gälla även om man överlåter en verksamhetsgren. Många gånger kan det vara svårt att avgöra om personal ska följa med eller inte. Tidigare uppsagd personal kan behöva återanställas hos förvärvaren om denne ska nyanställa personal efter en verksamhetsöverlåtelse.

Kontakta oss