VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Juridiska avtal och dokument

Som företagare hamnar man i en mängd avtalssituationer. Det är viktigt att ha skriftliga avtal för att dokumentera vad som har överenskommits och minska risken för onödiga diskussioner och kostsamma tvister.

Genom att vara den part som tar initiativet till ett skriftligt avtal har du också fördelen av att anpassa avtalet efter vad som är viktigast för dig. Vi kan hjälpa dig med att ta fram ett individuellt avtal, granska avtal från din motpart och förhandla avtal.

Exempel på avtal som förekommer i affärsverksamhet och som LRF Konsults jurister har stor erfarenhet av är:

  • Överlåtelseavtal
  • Tjänste- och uppdragsavtal
  • Inköps-och leveransavtal
  • Samarbetsavtal
  • Tillverknings- och distributionsavtal
  • Agent- och återförsäljaravtal

Kontakta oss för rådgivning!

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:
Jag godkänner att mina personuppgifter sparas enligt PUL