Bluffakturor

Idag skickas det ut olika typer av så kallade bluffakturor - fakturor eller orderbekräftelser på något som en person eller ett företag inte har beställt eller uppfattat som en beställning. Många av dessa fakturor kan även anspela på att man haft tjänsten tidigare eller att tjänsten skulle vara helt kostnadsfri.

I egenskap av konsument har du alltid möjlighet att nyttja din ångerrätt inom 14 dagar.

Betala inte bluffakturor

Om fakturan inte stämmer överens med vad som påstås ha avtalats ska fakturan bestridas med hänvisning till att avtal inte ingåtts, att avtalet avviker från överenskommelsen, eller att du som kund blivit vilseledd att ingå avtal (observera att det även kan finnas andra grunder för bestridande). Bluffakturor är naturligtvis något man inte ska betala vid bestridande.


Kontakta LRF Konsult för jurdidisk hjälp

Om företaget vidhåller sitt krav, be om att erhålla en kopia på avtalet eller ljudfilen. Notera att bluffakturaföretagen ofta är mycket ihärdiga. Även om de hotar med inkasso, kronofogden och domstol är det dock väldigt få aktörer som vågar gå vidare för att få saken rättsligt prövad. Om så ändå skulle ske, kontakta LRF Konsult för juridisk konsultation.

Vad du får

  • Rekommendationer hur man ska hantera bluffakturor.
  • Förslag på svar som kan användas för att besvara de oseriösa företagen.
  • Hjälp av en affärsjurist att bestämma hur man går vidare.
  • Vi har affärsjurister med lång erfarenhet av tvister som kan hjälpa dig om blufföretaget går vidare med ärendet till inkasso och domstol.

Varningslistan

Organisationen Svensk Handel, www.svenskhandel.se, har på sin hemsida en varningslista med företag med oseriösa eller vilseledande försäljningsmetoder, www.svenskhandel.se/Varningslistan/ . Där kan man enkelt se om företaget/kundens motpart finns listad som en notorisk bedragare. För mer information, besök även www.bestrid.nu

Kontakta oss