Behöver du hjälp med aktiebolagsärende?

På LRF Konsult arbetar vi med allt kring aktiebolagsorganisation och dess formella hantering. Här på finner du de mest efterfrågade tjänsterna. Saknar du information, kontakta något av våra kontor så hjälper vi dig.

Försäljning av lagerbolag
Vi tillhandahåller redan bildade aktiebolag med säte i Östersund. Att våra bolag alltid har säte där ser vi som en tillgång då vi därigenom har goda och nära kontakter med skattekontoret i Östersund, vilket underlättar för kunden.

Våra lagerbolag är registrerade med organisationsnummer och tillfälligt namn, Insatsen AB, och kan användas på en gång.

Aktiekapitalet i bolaget är 50 000 kr eller högre. I köpet av lagerbolag ingår hjälp att göra bolaget individuellt såsom att öka aktiekapitalet, ändring av bolagsnamn, verksamhet, styrelse, säte m.m.

Dessa ändringar ingår i köpet förutsatt att det sker samtidigt.
Vårt pris för lagerbolag är 8 950 kr inklusive moms. I priset ingår registreringsavgifter till Bolagsverket om 3 100 kr. Efter gjorda registreringar översänder vi bolagshandlingar, aktiebok och aktiebrev i en bolagspärm. Observera att eventuella kostnader som avser lokal rådgivning inte är inkluderade i priset.

Välkommen att kontakta oss!
LRF Konsult Bolagsservice i Östersund
tfn 063-15 71 03 eller bolagsservice@lrfkonsult.se.
Rådhusgatan 46, 83134 Östersund
Våra öppettider är måndag-fredag 08.00-16.00, telefon 063-15 71 03.

Nybildning av aktiebolag
Vi hjälper dig att bilda aktiebolaget, antingen med kontanter eller med apportegendom. Vi ser till att alla handlingar upprättas och registreras hos Bolagsverket. Vi bistår dig även med olika praktiska tips såsom t.ex. namn. Det är inte alltid så lätt som man tror.

Efter gjorda registreringar översänder vi bolagshandlingar, aktiebok och aktiebrev, allt i en bolagspärm.

Pris

  • Bolag med kontant insats: 4 600 kr inklusive moms
  • Bolag med apportegendom: 5 170 kr inklusive moms

I beloppen ingår registreringsavgift till Bolagsverket om 2 000 kronor.


Läs om vårt erbjudande om att bilda aktiebolag>>

Emissioner
När delägarna vid en bolagsstämma beslutat om emission biträder vi med det praktiska, inom bolaget och i kontakter med Bolagsverket. I arbetet ingår givetvis upprättande av nödvändiga handlingar och att dessa registreras på korrekt sätt hos berörda myndigheter.

Arvodet för dessa ärenden beror på dess omfattning.

Övriga tjänster
Vår långa erfarenhet av att arbeta med de olika formella detaljer som kringgärdar aktiebolag gör att vi under åren hjälpt våra kunder med det mesta av s.k. registreringsärenden. Med registreringsärenden avses olika ändringar som bolaget väljer eller enligt lag måste göra.

Vi biträder med synpunkter kring hur det bör ske och genomför därefter ändringen hos Bolagsverket. Vår kombination av jurister och ekonomer med stor kunskap om skatteeffekter av olika alternativ gör att vi kan hjälpa dig att göra det bästa valet.

Det kan röra sig om allt från olika ändringar av bolagsordning eller styrelse till nedsättning eller ökning av aktiekapitalet. Arvodet för dessa ärenden beror helt och hållet på dess omfattning.

Kontakta oss