VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Entreprenadrätt

Med undantag för konsumentförhållanden, finns det ingen lagstiftning inom entreprenadrätt. Området regleras till stor del av standardavtal under förutsättning att parterna enats om att tillämpa dessa.

Standardavtalen är inte anpassade till just dina förutsättningar. Även om du tillämpar standardavtal, kräver dessa en expertkunskap inom området och kompletterande villkor. Vi kan hjälpa till med framtagande eller granskning av förfrågningsunderlag, offerter, entreprenadkontrakt och AF-delar samt med biträde vid tvister.

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:
Jag godkänner att mina personuppgifter sparas enligt PUL