VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Företagsöverlåtelser

Om du ska sälja eller köpa ett företag kan detta ske genom överlåtelse av verksamheten eller aktier/andelar i bolaget.

Det är viktigt att förbereda sig väl inför en överlåtelse genom att noggrant gå igenom bolagets rättigheter och skyldigheter samt avtal. De villkor som parterna kommer överens om bör formaliseras i ett skriftligt avtal. Detta till minimerande av framtida diskussioner och onödiga tvister.

Vi kan hjälpa dig med förberedelser inför en försäljning eller ett köp, undersökning och utvärdering av överlåtelseobjektet ( s.k.due diligence) samt förhandling och upprättande av nödvändiga överlåtelsehandlingar.

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.