Företagsöverlåtelser

Om du ska sälja eller köpa ett företag kan detta ske genom företagsöverlåtelse eller aktier/andelar i bolaget. Våra erfarna affärsjurister erbjuder stöd till både köpare och säljare – så att företagsöverlåtelsen går rätt till.

Det är viktigt att förbereda sig väl inför en företagsöverlåtelse genom att noggrant gå igenom bolagets rättigheter och skyldigheter samt avtal. De villkor som parterna kommer överens om bör formaliseras i ett skriftligt avtal. Detta till minimerande av framtida diskussioner och onödiga tvister.

Vi kan hjälpa dig med förberedelser inför en försäljning eller ett köp, undersökning och utvärdering av överlåtelseobjektet ( s.k.due diligence) samt förhandling och upprättande av nödvändiga överlåtelsehandlingar.

Kontakta oss