Juridikhjälp med hyresavtal & hyrestvister

Vid hyra av lokal eller bostad måste hyreslagens bestämmelser beaktas. I ett hyresavtal kan man inte avtala vad som helst till nackdel för hyresgästen. Detta då hyreslagen är en skyddslagstiftning för hyresgästen.

Det finns vissa skillnader i lagstiftningen mellan lokal- och bostadshyra, bl.a. avseende rättigheter och skyldigheter i samband med uppsägning. Vill man säga upp ett hyresavtal till upphörande eller omförhandling finns det en mängd formalia som måste iakttas. Gör man fel kan det visa sig att uppsägningen är ogiltig.

LRF Konsult biträder med råd kring hyresfrågor, framtagande av hyresavtal, biträde vid omförhandling och uppsägning samt hyrestvister.

Kontakta oss