Kompanjonavtal

Syftet med kompanjonavtalet är att reglera aktieägarens möjlighet till insyn och inflytande över bolagets förvaltning samt kontrollera aktieägarkretsens sammansättning. Det kan vara viktigt att inte utomstående blir delägare utan övriga ägares samtycke.

Att i samband med delägarens skilsmässa eller dödsfall ha klargjort hur ägandet fortsättningsvis skall se ut är frågor som ofta har stor betydelse. Det måste även finnas möjlighet att lämna bolaget på skäliga villkor. Just detta kan definieras i ett kompanjonavtal, som skapar en grund för ett lyckat samarbete - vilket vi på LRF Konsult kan hjälpa dig med.

Så hjälper vi dig

  • Professionell rådgivning från branschens vassaste bolagsrättsjurister
  • Upprättande av ett juridiskt korrekt kompanjonavtal som speglar båda parters önskemål och viljor och tillser alla eventualiteter

Kompanjonavtal ger större frihet

I ett kompanjonavtal har man större frihet att reglera olika frågor än i bolagsordningen. Bolagsordningen kan därför hållas ”neutral”, vilket också är önskvärt eftersom bolagsordningen är offentlig. Ett kompanjonavtal däremot blir inte offentligt. Även bristande överensstämmelse med bolagsordningen kan ge komplikationer.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för just dig.

Kontakta oss