Kompanjonavtal

Äger du ett aktiebolag tillsammans med någon annan bör ni skriva ett kompanjonavtal (aktieägaravtal).

Syftet med ett kompanjonavtal är att skapa förutsättningar för ett lyckat samarbete och undvika tvister. Detta görs genom att reglera vad som gäller kring alltifrån inkomstfördelning till oförutsedda händelser som exempelvis dödsfall eller skilsmässa.

Varje kompanjonavtal är unikt och därför behöver ni själva bedöma vad som behöver regleras i just er situation. Nedan följer exempel på frågor som bör tas upp för diskussion:

Kompanjonavtal

Arbetskrav – Delägarna behöver ta ställning till sina funktioner och hur mycket var och en förväntas arbeta.

Beslutsfattandet på bolagsstämman – t ex utövande av rösträtt.

Rättigheter att sälja och köpa aktier i bolaget i form av hembuds- och förköpsrättsregler. Tänk även på att flera av dessa frågor även kan och bör regleras i bolagsordningen för att de ska vara bindande i alla situationer.

Styrelse – hur ska den utses och vem som ska vara ordförande. Detta är särskilt viktigt i 50/50-bolag

Enighet – Vilka frågor ska delägarna vara eniga om för att få genomföra för bolagets räkning.

Hur mycket lön och utdelning som ska tas ut ur bolaget och när. Vad som ska påverka respektive delägares uttag.

Skiljer sig en av delägare finns det risk för att aktierna bodelas över till fd make/maka. Vill ni annorlunda bör det fastställas i kompanjonavtalet vad som ska gälla om en skilsmässa är ett faktum. Det är också klokt att alla delägare ingår ett äktenskapsförord med sin make/maka där ägandet i bolaget fastställs bli enskild egendom.

Avtalet bör reglera vad som händer med de aktier som tillhört den avlidne. Exempelvis vilka rättigheter och skyldigheter de kvarvarande delägarna har att förvärva aktierna.

Hur delägarna aktier ska värderas kan vara viktigt att ha reglerat i flera situationer. Dels vid dödsfall, dels vid aktieägares beslut att sälja/göra sig av med aktierna. Eller vid brott mot kompanjonavtalet.

Enligt handelsbolagslagen ska ett aktieägaravtal (som är ett enkelt bolag) normalt upphöra om en bolagsman går i konkurs. För att undvika detta kan man i aktieägaravtalet skriva att konkursboet ska träda ur avtalet. Bestämmelsen är dock enligt lagen om handelsbolag och enkla bolag bara bindande för konkursboet om konkursboet lämnar sitt godkännande.

Besluta om vad som ska gälla om en delägare vill sluta vara verksam i bolaget och starta upp en konkurrerande verksamhet. Det bör även regleras om den som inte är verksam i bolaget ändå kan vara kvar som aktieägare eller inte.

Vi hjälper er att skräddarsy ett kompanjonavtal efter era önskemål och behov. Ta kontakt redan idag!

Kontakta oss