Tvister

Ibland kan man inte komma överens med någon som man t ex har en affärsrelation till. Då kan det sluta med att man vill få sin sak prövad i en domstol och på så sätt får reda på vem som har rätt ur juridisk synpunkt.

Hur går det till i tingsrätten vid en tvistemålsrättegång? 

Rättegången i tvistemål är uppdelad på förberedelse och huvudförhandling. Förberedelsen består av två delar, en skriftlig och en muntlig. När förberedelsen är avslutad kallar tingsrätten parterna, vittnen och andra som ska höras till ett sammanträde som kallas huvudförhandling. I tvistemål består rätten av antingen en eller tre juristdomare. Mål som rör högst ett halvt basbelopp avgörs av en ensam domare.

Vad du får

  • Våra vassa affärsjurister kan hjälpa dig och tillvara ta din rätt som ombud i domstol och framföra dina krav på bästa möjliga sätt.

Vi hjälper dig vid en tvist

LRF Konsults jurister har drivit och driver en stor mängd mål, både stora och små, varav flera mål har blivit uppmärksammade och några bildat rättspraxis.  Vårt mål och vilja är att ordna den bästa möjliga lösningen på problemet för den enskilde kunden.

Kontakta oss