Upphandling - offentlig och privat

Inköp till myndigheter kräver många gånger att man inleder ett upphandlingsförfarande som bl.a. styrs av lagen om offentlig upphandling. Detta sker oftast genom att den upphandlande myndigheten annonserar med ett förfrågningsunderlag.

Förfrågningsmaterialet kan ofta vara svårbegripligt och anbudsgivaren riskerar därför lätt att missa uppställda krav för att kunna vinna upphandlingen. LRF Konsult rekommenderar att kontakt med jurist sker redan i anbudsförfarandet.

Om du inte vinner upphandlingen finns möjlighet att få tilldelningen omprövad.

Kontakta oss