Våra affärsjurister

Här träffar du oss som jobbar med frågor kring affärs- och bolagsjuridik.

 Namn och kontor

 Mina expertområden

Mikael FligmanMikael Fligman, Stockholm.

Tog sin jur.kand vid Stockholms Universitet 1988. Därefter satt Mikael ting på Handens tingsrätt, för att därefter 1992 börja på advokatbyrå. Mikael arbetade på advokatbyrå fram till 2000 då han började sin anställning i LRF Konsult. Mikael arbetar främst med affärsjuridik, bolagsfrågor, avtals- och hyresrätt samt processar inom dessa områden. Vidare arbetar Mikael med arbetsrätt. Han håller även utbildningar inom dessa områden.

Tfn: 08-657 47 40 eller maila Mikael

Affärsjuridik, avtals-, bolags-, process-, arbets- och hyresrätt.

Företags- och verksamhetsöverlåtelser.

Specialområde:
Affärsjuridik och bolagsfrågor

Johnny Borgström, Jönköping.Johnny Borgström

Johnny Borgström tog sin jur.kand. examen vid Lunds Universitet 1981. Han började sin arbetsbana därefter med en anställning som kanslichef inom Malmö sjukvårdsförvaltning för att sedan arbeta sex år inom skatteförvaltningen i Jönköping, Sedan 1990 är han anställd hos LRF Konsult i Jönköping. Johnny arbetar främst med generationsskifte, civilrättsliga processer, fastighetsrätt samt ekonomisk familjerätt.

Tfn: 0136-34 23 52 eller maila Johnny

Fastighetsrätt, affärsjuridik, familjerätt

Specialområde:
Generationsskifte, civilrättsliga processer

Magnus Hallenborg, Ängelholm/Helsingborg.Magnus Hallenborg

Magnus tog sin jur.kand. examen vid Lunds universitet 1999.  Under åren 2000-2003 Notarietjänstgöring vid Växjö tingsrätt och Länsrätten i Kronobergs län. 2003 Beredningsjurist vid Miljödomstolen, Växjö tingsrätt. 2003-2005 Biträdande jurist, Advokatfirman Gärde&Nordlin Stockholm. 2005 började Magnus på LRF Konsult i Ängelholm.

Tfn: 0431-41 81 08 eller maila Magnus

Köp- och avtalsrätt, Affärsjuridik, Processrätt, Fastighetsrätt, Arbetsrätt, Förvaltningsprocess.

Specialområden:
Vindkraft

Lars Bjering, Varberg.Lars Bjering

Lars Bjering tog sin jur.kand. examen vid Uppsala Universitet 1986. Lars har erfarenhet från juridik inom bank, finans, revision och handel. Lars har arbetat inom Sparbanksvärlden, ICA, Axfood och som skattejurist på revisionsbyrå. Lars arbetar främst med civil och skatterätt i samband med överlåtelser, ingår i Affärsjuristjouren.

Tfn: 0340-66 40 15 eller maila Lars

Affärs-, fastighets- och familjejuridik

Specialområde:
Transaktionsjuridik, omstruktureringar, skattejuridik, ekonomiska föreningar, friköp bostadsrättsföreningar.

Rickard Josefson, Örebro.Rickard Josefson

Rickard Josefson tog  jur kand. vid Göteborgs universitet 1993. Efter notariemeritering  anställdes han som jurist vid LRF Konsult i Örebro 1995. Under åren fram till 2011 har han arbetat bland annat som kompetenscentrum för Juridiska Byrån och i specialistgruppen för generationsskiften. Efter att mellan 2011 och 2015 arbetat som chefsjurist vid Örebro universitet arbetar han åter vid LRF Konsult i Örebro.

Tfn: 019-16 83 85 eller maila Rickard

Affärsjuridik, generationsskiften och företagsöverlåtelser. Ekonomisk familjerätt

Specialområde:
Ekonomisk familjerätt, affärsjuridik.

Sofie Willgottsson, MalmöSofie Willgottsson

Sofie Willgottson tog sin juris kandidat examen vid Lunds Universitet 2010. Innan Sofie började på LRF Konsult i Malmö, 2016, var hon verksam som advokat på en affärsjuridiskbyrå med inriktning framförallt på kommersiell avtalsrätt, entreprenadrätt, hyresrätt samt bank- och finansieringsrätt. Sofie arbetar på LRF Konsult främst med affärsjuridik, fastighetsrätt och entreprenadrätt.

Tfn: 040-10 52 03 eller maila Sofie

Affärsjuridik, fastighetsrätt, entreprenadrätt, bank- och finansieringsrätt.

Specialområde:
Avtalsrätt, kommersiell rätt, hyresrätt, förhandlingsstöd.

Caroline Heimdahl, GöteborgCaroline Heidahl

Caroline Heimdahl tog sin jurstexamen (jur.kand.) på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 2003. Caroline har efter si examen bland annat gjort tingstjänstgöring vid Vänersorgs tingsrätt/mark- och miljödomstolen samt arbetat som biträdande jurist och advokat på affärsjuridiska advokatbyrårer i Malmö och Göteborg. Sedan april 2012 är Caroline anställd hos LRF Konsut i Göteborg och arbetar främst med fastighet- och miljörättsfrågor samt civilrättsliga tvister.

Tfn: 031-778 32 69 eller maila Caroline

Fastighet- och miljörättsfrågor, civilrättsliga tvister, affärsjuridik

 

Specialområde:

Fastighet- och miljörättsfrågor, civilrättsliga tvister

 

Anneli Linhard, Jönköping

Anneli Linhard tog sin juristexamen vid Internationella handelshögskolan i Jönköping 2000. Hon började som jurist LRF Konsult direkt efter examen och har därefter drivit byrå i egen regi, återvände sen till Högskolan i Jönköping som universitetsadjunkt med undervisning inom bl.a. familjerätt och mer allmän civilrätt samt som programansvarig för juristutbildningen. Har även verkat som familjerättsjurist med viss skatteinriktning  på en revisionsbyrå, innan hon återvände till LRF Konsult i januari 2018 för att arbeta främst med familjerätt, generationsskiften av fastigheter och företag, ägarfrågor i familjeägda företag samt allmän fastighetsrätt.

Tfn: 036-34 23 80 eller maila Anneli

 

Kompetensområden

Familjerätt, Generationsskifte, Fastighetsrätt, Affärsjuridik

Specialområde

Ekonomisk familjerätt, Generationsskiften

Jessica Lindstedt, Visby/Hemse

Jessica Lindstedt tog examen i affärsjuridik vid Karlstad universitet 2017. I sin examensuppsats skrev Jessica om okonventionella varumärken. Jessica har efter examen arbetat på en advokatbyrå som har sin inriktning på obeståndsrätt. Sedan 2018 är Jessica anställd på LRF Konsult i Visby. 

Inom familjerätten upprättar Jessica bl.a. testamenten, äktenskapsförord, samboavtal, reverser, bodelningsavtal, bouppteckningar och arvsskiften. 

Inom fastighetsrätten upprättar Jessica fastighetsrättsliga handlingar så som köpehandling & köpebrev, gåvohandling samt avtal & ansökan om fastighetsreglering eller avstyckning. 

Jessica är idag angelägen om att utveckla kunskapen inom affärsjuridiken i praktiken.

Tfn: 0498-20 67 71 eller maila Jessica

Kompetensområden

Familjerätt, fastighetsrätt och obeståndsrätt i viss utsträckning.

David Lundevall, Katrineholm, Nyköping, Strängnäs

David Lundevall tog sin juristexamen (jur.kand.) vid Uppsala universitet 2015. David har innan och efter examen arbetat för Svenska jägareförbundet med jaktjuridik och därefter på juristbyrå i Stockholm med fastighetsrätt, jaktjuridik och ekonomisk familjerätt. Sedan mars 2018 är David anställd hos LRF Konsult och arbetar främst med, fastighetsrätt, köp/sälj-rådgivning ekonomisk familjerätt, generationsskiften och viss affärsjuridik. 

Tfn: 0155-773 01 eller maila David 

 Kompetensområden

Fastighetsrätt, ekono-misk familjerätt, affärs-juridik

Specialområde

Jaktjuridik, köp/sälj-rådgivning, arrende-juridik, strandskydd, markintrång, samt exploatering och bygglov

 

Fråga juristen!

Har du en juridisk fråga? Ställ juridiska frågor till våra jurister.

Kontakta oss