VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Våra affärsjurister

Här träffar du oss som jobbar med frågor kring affärs- och bolagsjuridik.

 Namn och kontor

 Mina expertområden

Mikael FligmanMikael Fligman, Stockholm.

Tog sin jur.kand vid Stockholms Universitet 1988. Därefter satt Mikael ting på Handens tingsrätt, för att därefter 1992 börja på advokatbyrå. Mikael arbetade på advokatbyrå fram till 2000 då han började sin anställning i LRF Konsult. Mikael arbetar främst med affärsjuridik, bolagsfrågor, avtals- och hyresrätt samt processar inom dessa områden. Vidare arbetar Mikael med arbetsrätt. Han håller även utbildningar inom dessa områden.

Tfn: 08-657 47 40 eller maila Mikael

Affärsjuridik, avtals-, bolags-, process-, arbets- och hyresrätt.

Företags- och verksamhetsöverlåtelser.

Specialområde:
Affärsjuridik och bolagsfrågor

Göran SilfverswärdGöran Silfverswärd, Linköping.

Göran Silfverswärd tog sin jur.kand examen 1992 vid Stockholms universitet och har en Master of International Laws (LLM) examen från Leidens universitet, Nederländerna. Göran anställdes på LRF Konsult 2008 och har dessförinnan varit verksam under många år som advokat och bolagsjurist. Göran arbetar främst med affärsjuridik, generationsskiften, fastighetsrätt, processrätt samt ekonomisk familjerätt. Göran finns även  i Vadstena, Kisa och Ödeshög.

Tfn: 013-37 70 11 eller maila Göran

Affärsjuridik, generationsskiften, fastighetsrätt

Specialområde:
Affärsjuridik och generationsskiften.

George Jansizian, Jönköping.George Jansizian

George Jansizian tog sin Affärsjuristexamen vid Högskolan i Jönköping år 2013 med inriktning inom Civilrätt. Under sin studietid har han genomfört praktik vid domstolsverket i Bakersfield (USA), och även studerat vid Northumbria University School of Law (England). Under sista terminen av sin utbildning praktiserade han hos Centrumadvokaterna Syd AB. Efter erhållen examen har han arbetat på Juristbyrån Swedbank och därefter hos LRF Konsult sedan maj 2014.

Tfn: 036-34 23 75 eller maila George

Affärsjuridik, bolagsrätt, köprätt, familjerätt, fastighetsrätt, processrätt

Specialområde:
Affärsjuridik, avtalsrätt, köprätt, idrottsjuridik, hästjuridik

Johnny Borgström, Jönköping.Johnny Borgström

Johnny Borgström tog sin jur.kand. examen vid Lunds Universitet 1981. Han började sin arbetsbana därefter med en anställning som kanslichef inom Malmö sjukvårdsförvaltning för att sedan arbeta sex år inom skatteförvaltningen i Jönköping, Sedan 1990 är han anställd hos LRF Konsult i Jönköping. Johnny arbetar främst med generationsskifte, civilrättsliga processer, fastighetsrätt samt ekonomisk familjerätt.

Tfn: 0136-34 23 52 eller maila Johnny

Fastighetsrätt, affärsjuridik, familjerätt

Specialområde:
Generationsskifte, civilrättsliga processer

Magnus Hallenborg, Ängelholm/Helsingborg.Magnus Hallenborg

Magnus tog sin jur.kand. examen vid Lunds universitet 1999.  Under åren 2000-2003 Notarietjänstgöring vid Växjö tingsrätt och Länsrätten i Kronobergs län. 2003 Beredningsjurist vid Miljödomstolen, Växjö tingsrätt. 2003-2005 Biträdande jurist, Advokatfirman Gärde&Nordlin Stockholm. 2005 började Magnus på LRF Konsult i Ängelholm.

Tfn: 0431-41 81 08 eller maila Magnus

Köp- och avtalsrätt, Affärsjuridik, Processrätt, Fastighetsrätt, Arbetsrätt, Förvaltningsprocess.

Specialområden:
Vindkraft

Lars Bjering, Varberg.Lars Bjering

Lars Bjering tog sin jur.kand. examen vid Uppsala Universitet 1986. Lars har erfarenhet från juridik inom bank, finans, revision och handel. Lars har arbetat inom Sparbanksvärlden, ICA, Axfood och som skattejurist på revisionsbyrå. Lars arbetar främst med civil och skatterätt i samband med överlåtelser, ingår i Affärsjuristjouren.

Tfn: 0340-66 40 15 eller maila Lars

Affärs-, fastighets- och familjejuridik

Specialområde:
Transaktionsjuridik, omstruktureringar, skattejuridik, ekonomiska föreningar, friköp bostadsrättsföreningar.

Rickard Josefson, Örebro.Rickard Josefson

Rickard Josefson tog  jur kand. vid Göteborgs universitet 1993. Efter notariemeritering  anställdes han som jurist vid LRF Konsult i Örebro 1995. Under åren fram till 2011 har han arbetat bland annat som kompetenscentrum för Juridiska Byrån och i specialistgruppen för generationsskiften. Efter att mellan 2011 och 2015 arbetat som chefsjurist vid Örebro universitet arbetar han åter vid LRF Konsult i Örebro.

Tfn: 019-16 83 85 eller maila Rickard

Affärsjuridik, generationsskiften och företagsöverlåtelser. Ekonomisk familjerätt

Specialområde:
Ekonomisk familjerätt, affärsjuridik.

Sofie Willgottsson, MalmöSofie Willgottsson

Sofie Willgottson tog sin juris kandidat examen vid Lunds Universitet 2010. Innan Sofie började på LRF Konsult, 2016, var hon verksam som advokat på en affärsjuridiskbyrå med inriktning framförallt på kommersiell avtalsrätt, entreprenadrätt, hyresrätt samt bank- och finansieringsrätt. Sofie arbetar på LRF Konsult främst med affärsjuridik, fastighetsrätt och entreprenadrätt.

Tfn: 040-10 52 03 eller maila Sofie

Affärsjuridik, fastighetsrätt, entreprenadrätt, bank- och finansieringsrätt.

Specialområde:
Avtalsrätt, kommersiell rätt, hyresrätt, förhandlingsstöd.

Caroline Heimdahl, GöteborgCaroline Heidahl

Caroline Heimdahl tog sin jurstexamen (jur.kand.) på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 2003. Caroline har efter si examen bland annat gjort tingstjänstgöring vid Vänersorgs tingsrätt/mark- och miljödomstolen samt arbetat som biträdande jurist och advokat på affärsjuridiska advokatbyrårer i Malmö och Göteborg. Sedan april 2012 är Caroline anställd hos LRF Konsut i Göteborg och arbetar främst med fastighet- och miljörättsfrågor samt civilrättsliga tvister.

Tfn: 031-778 32 69 eller maila Caroline

Fastighet- och miljörättsfrågor, civilrättsliga tvister, affärsjuridik

 

Specialområde:

Fastighet- och miljörättsfrågor, civilrättsliga tvister

 

Fråga juristen!

Har du en juridisk fråga? Ställ juridiska frågor till vår jurist Jessica Wieslander. Hon jobbar på LRF Konsult i Umeå och svarar på dina frågor.