Juridikfrågor - Aktuella frågor och nyheter inom juridik

Här hittar du aktuella frågor inom juridik.

Bakläxa för utvidgat strandskydd

Enligt miljöbalken omfattas i princip alla landets stränder av ett generellt strandskydd 100 meter från strandlinjen, både upp på land och ut i vattnet. Inom strandskyddsområden är det förbjudet att bygga nya byggnader eller vidta andra åtgärder som påverkar allmänhetens tillgång till strandområdet eller väsentligt ändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter som finns där. Strandskyddet medför därför uppenbara begränsningar i äganderätten till marken.

NYHET  •  2016-05-01 17:20