VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Framtidsfullmakt ger ökad valmöjlighet

Den 1 juli 2017 införs den sk framtidsfullmakten. Genom en framtidsfullmakt blir det möjligt att själv utse den person som ska ta hand om de personliga och ekonomiska angelägenheterna vid den framtida tidpunkt när man inte längre kan fatta egna beslut.

Den nya fullmakten kommer både underlätta och öka valmöjligheterna.

- Hjälpbehovet för personer som på grund av sitt hälsotillstånd blivit oförmögna att fatta sina egna beslut har blivit större. Den offentliga hjälpen med god man, förvaltare etc. är inte tillräcklig och har dessutom upplevts som onödigt krånglig och byråkratisk, säger Rickard Josefson, Chefsjurist LRF Konsult.

En vanlig fullmakt förlorar sin verkan vid den tidpunkt då huvudmannen varaktigt och i huvudsak är ur stånd att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter. Framtidsfullmakten är en ny form av ställföreträdarskap för vuxna – ett alternativ till god man och förvaltare.

- Framtidsfullmakten upprättas när man är frisk och träder sedan i kraft när man blir sjuk eller oförmögen att fatta egna beslut. Det är enligt huvudregeln fullmaktshavaren som bestämmer när fullmakten skall tas i bruk, avslutar Rickard.

Portrait

Kontakta mig om du har frågor!

Rickard Josefson, Chefsjurist Tfn: 019-16 83 85 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.