Har du anmält verklig huvudman till Bolagsverket?

Från den 1 september 2017 ska de flesta företag och föreningar anmäla vem som är verklig huvudman.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening. Anmälan ska göras för att man ska kunna se vem som är verklig huvudman och ska bidra till bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Anmälan sker gratis till och med den 1 februari 2018.

Befintliga företag och föreningar måste anmälas senast den 1 februari 2018.
Företag och föreningar som registrerats under augusti månad 2017 måste anmälas senast den 30 september 2017.

Företag och föreningar som registreras fr.o.m. 1 september 2017 måste anmälas inom fyra veckor.

Vad är verklig huvudman?

Det kan finnas flera verkliga huvudmän eller ingen verklig huvudman i ett företag eller en förening. En person räknas som verklig huvudman genom att ha mer än 25% av rösterna genom aktier eller har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna. Det kan finnas avtal eller annan bestämmelse som gör att en person är verklig huvudman.

Om en person äger eller kontrollerar ett företag eller en förening tillsammans med en närstående så ska deras kontroll eller ägande bedömas tillsammans. Anmälan kan görs till Bolagsverket och ska innehålla följande:

  • Organisationsnummer
  • Företags- eller föreningsnamn
  • Namn, personnummer, medborgarskap och bosättningsland för verklig huvudman(Kan vara företag eller förening)
  • Beskrivning av hur den verklige huvudmannen kontrollerar företaget eller föreningen
  • Omfattningen av kontrollen i procent
  • Uppgift om personen äger eller kontrollerar tillsammans med närstående eller genom andra företag.

Har du lite tid? — Kontakta oss så kan vi hjälpa dig

Om du har ont om tid, kan vi hjälpa dig med registreringen. Kontakta din rådgivare.

Kontakta oss