Kommer arvs –och gåvoskatten att införas igen?

Arvsskatten avskaffades den 1 januari 2005, men datumet flyttades retroaktivt till den 17 december 2004. På detta sätt slapp de efterlevande arvsskatt efter de avlidna i tsunamin i Indiska oceanen 2004. Avskaffandet kom snabbt, något oväntat och i princip utan någon het debatt just då.

Arvsskatten var hög och i vissa fall svår att betala för företagande. Den var upp till 30 procent på den ärvda egendomens värde. Familjeföretag drabbades särskilt hårt eftersom de ibland tvingades realisera tillgångar i företaget för att betala arvsskatten.

Problematiken kring generationsskifte i familjeföretag var den viktigaste anledningen till att arvsskatten till slut avskaffades i Sverige. Samtidigt gav den relativt lite intäkter till statskassan och hade en krävande administration hos myndigheter. Man kan säga att arvs- och gåvoskatten på många sätt har gjort överlåtelseprocessen i generationsskiften mer inriktat på att göra överlåtelsen rättvis och tydlig mellan parterna, i stället för att focusera på att minimera skatteuttaget.

Fackförbunden LO TCO och SACO har nu uppgivit att man vill utreda frågan om återinförande av arvs- och gåvoskatt. Bakgrunden kan vara tanken att skatteförmågeprincipen – att när man får en gåva eller ett arv så ökar betalningsförmågan för mottagaren. Sett enbart ur detta perspektiv har nog folk i allmänhet en högre acceptans för arvs- och gåvoskatten än för många andra skatter.

Finansminister Magdalena Andersson har i juni 2015 uppgivit att hon inte har några planer på att införa en arvs- och gåvoskatt. ”Man kan teoretiskt argumentera kring att det skulle vara motiverat, problemet är att det skapar ganska stora problem inte minst i generationsskiften i företag, vilket är ett starkt argument emot skatten”. Den förre finansministern Erik Åsbrink som var tongivande i den stora skattereformen beklagade borttagande av skatten under 2015 års Almedalsvecka.

Kontakta oss