Strandskyddsdispens beviljad i högsta instans

Mark- och miljööverdomstolen har som högsta instans beslutat att strandskyddsdispens ska beviljas för en satsning på kanotturism på en ö, eftersom verksamheten är till fördel för landsbygdsutvecklingen. Magnus Norberg, jurist på LRF Konsult, företrädde företagaren i domstolsprövningarna.

Jokkmokks kommun har antagit en översiktsplan för att möjliggöra dispens från strandskyddet för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Planen kritiserades av länsstyrelsen och kom därefter att prövas i skarpt läge i en dispensprövning. Kommunen beviljade en dispens som länsstyrelsen sedan beslutade att upphäva. Företagaren överklagade till mark- och miljödomstolen i Umeå, som avslog överklagandet.

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har nu fastställt kommunens beslut att bevilja dispens. De konstaterar att det finns konkreta uppgifter om varför platsen är lämplig för landsbygdsutveckling och underkänner länsstyrelsens ifrågasättanden av platsen. Domstolen konstaterar att det är frågor som kommunen lokalt är bäst lämpad att avgöra och att det saknas sakliga eller formella skäl att ifrågasätta kommunens utpekande.

- Det är glädjande att mark- och miljööverdomstolen bedömer att det kommunala utpekandet av området som lämpligt är riktigt och inte låter länsstyrelsens orimligt snäva avgränsningar råda. Över stora delar av landet ger detta en ökad trygghet och förutsägbarhet i att kommunala LIS-planer faktiskt blir gällande, säger Magnus Norberg, jurist, på LRF Konsult som företrädde företagaren i domstolsprövningarna.
Domen är slutgiltig och går inte att överklaga.

Har du frågor vänligen kontakta:

Martina Clark, Jurist, eller Anna Burlage Sjöberg, Pressansvarig, genom kontaktformulären här bredvid.

Portrait

Välkommen att kontakta mig!

Magnus Norberg, jurist Tfn: 090-10 80 93 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.

Portrait

Välkommen att kontakta mig!

Emelie Bäckström, jurist Tfn: 0480-421851 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.