Vilken rättslig hjälp kan jag få vid obestånd eller konkurs

Här kan du läsa mer om vilken rättslig hjälp du kan få om du hamnar på obestånd eller försätts i konkurs.

När gäller min rättskyddsförsäkring?
De flesta lantbruksförsäkringar innehåller någon typ av rättskyddsförsäkring. Oftast gäller rättskyddsförsäkringen enbart om det finns en juridisk tvist i domstol och är oftast därför inte tillämplig i denna typ av fall. För att få veta exakt vad som gäller för din försäkring kontakta ditt försäkringsombud.

Obestånd
Om du som lantbrukare hamnar på obestånd kan ett sätt att lösa situationen på vara att förhandla med fordringsägarna om ett så kallat ackord. Ett ackord innebär i korthet att fordringsägarna kommer överens om att skriva ned skulderna för den som hamnat på obestånd. I obeståndssituationer kan du ha stor hjälp av att kontakta någon med erfarenhet kring ackordförhandlingar eller som kan ge råd och tips om hur du kan hantera situationen på bästa sätt. En möjlighet är att kontakta Ackordcentralen som har lång erfarenhet i denna typ av ärenden. Besök http://ackordscentralen.se/sv/kontakt för att se kontaktuppgifterna till den ackordcentral som ligger närmast dig.

Även LRF Konsult har kompetens på detta område, kontakta då LRF konsults växel 0771- 27 27 27 och fråga efter en affärsjurist eller gå in på LRF Konsults hemsida http://www.lrfkonsult.se. Du kan även kontakta din kommuns budget- och skuldrådgivning där du kan få rådgivning om din ekonomi och om hur du ska prioritera dina skulder.

Konkurs
Om du som lantbrukare skulle försättas i konkurs tilldelas du en konkursförvaltare från staten. Du kan dock i dessa fall ha hjälp av en affärsrådgivare som kan hjälpa till och se till att konkursen blir så fördelaktig som möjligt. Det bästa är dock att kontakta en affärsrådgivare på ett mycket tidigare skede då man i vissa fall t o m kan undvika att hamna i en konkurssituation.

Med hjälp av en affärsrådgivare kan du även utreda möjligheten att köpa tillbaka verksamheten om det skulle vara intressant. För att få kontakt med affärsrådgivare med kompetens på detta område kontakta LRF Konsults växel 0771-27 27 27 och fråga efter närmaste affärsrådgivare eller läs mer här på www.lrfkonsult.se.

Skuldsanering
En skuldsanering innebär att du som är svårt skuldsatt kan slippa betala hela eller delar av dina skulder. Ett av grundkraven är att du inte kan betala dina skulder på många år. Du kan ansöka om skuldsanering som privatperson, men inte som företag men även du som är aktiv näringsidkare och driver enskild firma räknas som privatperson. Vid ansökan om skuldsanering gör Kronofogden en bedömning av om du har rätt till skuldsanering eller inte. För mer information kontakta Kronofogden alternativt de budget- och skuldrådgivare som ofta finns på kommunen.

Djurskyddsärenden
Om du som lantbrukare blir föremål för ett djurskyddsärende beror din rätt till juridisk hjälp på vilken typ av ärende det handlar om.

Om ärendet rör ett myndighetsbeslut av tex länsstyrelsen så kan detta överklagas till förvaltningsdomstolen. I en förvaltningsprocess har rätten en utredningsskyldighet, vilket innebär att domstolen ska se till att frågan i målet blir tillräckligt utredd. I dessa fall har du som lantbrukare inte rätt till en offentlig försvarare. Om du ändå vill ha hjälp av ett juridiskt ombud för att föra din talan så måste du bekosta den själv. När det gäller djurskyddsärenden har LRF Konsult kunniga jurister i djurskyddfrågor som kan nås på LRF konsults växel 0771- 27 27 27 och fråga efter en jurist med djurskyddskompetens eller läs mer här på www.lrfkonsult.se.

Om ärendet istället är ett brottmål, det vill säga att djurskyddsärendet är polisanmält, har du rätt till en offentlig försvarare som för din talan. Även denna typ av ärenden kan LRF Konsults jurister hantera.

Kontakta oss