Arrende

Arrende är när en markägare, vanligtvis inom lantbruk och skogsbruk, hyr ut nyttjanderätten till en fastighet mot ersättning. LRF Konsult tillhandahåller heltäckande tjänster inom arrenderätt, med våra jurister och arrendespecialister får du en unik arrendeservice – både kunskapsmässigt och geografiskt.

Eftersom vi har många kunder inom lantbruk och skogs­bruk är fastighetsrätt något som vi hjälper många kunder med. Även uthyrning eller arrendefrågor är ärendet där våra jurister kan bistå dig. Vid intrång, till exempel när Trafikverket vill dra en stor väg över din mark kan vi tillsammans med våra kollegor se till du har rätt kunskap och rätt underlag för en så framgångsrik förhandling som möjligt. För det är en sak att ha rätt. En annan att få rätt.

Kontakta oss