Arrendekontrakt

Behöver du ett arrendekontrakt? Oavsett om du driver lantbruk, jordbruk, annat småföretag eller om du äger fritidshus är det mycket troligt att du någon gång i livet behöver använda någon annans mark eller att någon annan vill använda din. Då behöver du ett bra arrendeavtal eller arrendekontrakt. Ta professionell hjälp med att skriva eller granska dina arrendeavtal så spar du både tid och pengar på lång sikt.

Stora värden är utarrenderade

Nästan hälften av all åkermark är idag utarrenderad. Vindkraftverk och telemaster står i regel på privat mark med stöd av avtal om anläggningsarrende. Till det kommer att vi i Sverige har ca 80 000 bostadsarrenden d.v.s. byggnader på ofri grund som ägs av någon annan än den som äger marken.

Det handlar om stora värden och långsiktiga markupplåtelser. Det är ingenting nytt. Ordet arrende har funnits i svenska språket sedan mitten av 1600-talet och det finns nära hundratalet paragrafer i jordabalken som bara handlar om arrende i olika former. Att det finns så många regler för arrende beror på att lagstiftaren har sett behov av att hjälpa parterna hantera de olika tvister som tyvärr ofta uppkommer i långvariga avtal.

Komplicerat regelverk styr arrendet

Mellan exempelvis ett jordbruksarrende och bostadsarrende finns det stora skillnader i regelverket. Många av reglerna är tvingande och kan inte avtalas bort. Andra är tvingande bara för ena parten och ytterligare andra behöver ni arrendenämndens dispens för att ändra eller sätta åt sidan.

Det är i princip omöjligt för den som inte har gedigna kunskaper i arrenderätt att skriva ett arrendekontrakt eller arrendeavtal som verkligen motsvarar vad jordägaren och arrendatorn hade tänkt sig och som håller vid en tvist. Läs mer om skillnaderna mellan olika arrendeformer här.

Mallar för arrendeavtal och riskerna med detta

Många markägare gör misstaget att använda gratis mallar och formulär från nätet utan att ta reda på om mallen passar för den enskilda arrendesituationen och vilka konsekvenser som kan uppstå om man gör ändringar och tillägg i ett förtryckt formulär.

Våra arrendespecialister hjälper dig

LRF Konsult har haft specialister på arrende i mer än 40 års tid. Våra jurister och agronomer samarbetar för att erbjuda dig anpassad, professionell och uppdaterad rådgivning om alla sorts arrenden och nyttjanderätter.

Vad du får

  • Arrenderådgivning från branschens mest kvalificerade jurister och arrendespecialister
  • Arrendeberäkningar
  • Utarrenderingsförfarande
  • Arrendekontrakt

Tveka inte att kontakta oss om du har funderingar på att arrendera ut exempelvis din bostad, fritidshus eller ditt lantbruk eller jordbruk. Fyll i formuläret nedan för att boka tid hos någon av våra jurister och arrendespecialister eller ring till vår växel och fråga efter en arrenderådgivare.

Kostnadsfri arrenderådgivning för LRF-medlemmar

Är du LRF-medlem ingår 30 minuters kostnadsfri arrenderådgivning via telefon i ditt medlemskap. Arrendejouren har öppet måndag till fredag kl 9-12 och 13-15 mellan den 10 januari och 15 juni samt mellan den 15 augusti och 10 december. Du når arrendejouren på 0771-180 811.

Kontakta oss