Arrenderådgivning

Idag är arrendemarknaden inom lantbruket större än någon gång tidigare om vi räknar in alla typer av arrenden. Samtidigt sker nu förändringar inom de nämnder som medlar inom tvister, avtal och villkor av arrenden - som följd på detta ökar behovet av arrenderådgivning.

Arrende - Större än någonsin

Cirka 43 procent av åkerarealen är utarrenderad. Vi har numera ett stort antal vindkraftverk och enormt många telemaster som ligger på privat ägd mark och är anläggningsarrende. Utöver detta har vi ca 80 000 bostadsarrenden d.v.s. byggnader på ofri grund som alltså ägs av någon annan än den som äger marken.

Hyres- och arrendenämnderna förändras

Efter ett stort antal år då det varit ganska lugnt på arrendeområdet händer nu mycket. Hyres- och arrendenämndernas framtid diskuteras, liksom arrendeavgifterna för bostadsarrende och möjligheten till en rörlig avgift under arrendeperioden vid jordbruksarrende. Ambitionen är att försöka hitta ett bättre och enklare sätt än idag att få fram rätt marknadsavgift. En annan fråga som är uppe för utredning är besittningsskyddet. Idag har vi direkt besittningsskydd på alla arrenden som är tecknade på mer än ett år, vilket för med sig att många jordägare endast vill teckna korta arrendeavtal eller till och med enbart ha en muntlig upplåtelse.

Så arbetar vi med arrenderådgivning

Priset på ett arrende påverkar i hög grad den framtida lönsamheten i lantbruksföretaget. Vi hjälper dig med arrenderådgivning - utifrån ditt företags förutsättningar, med att beräkna och diskutera en rimlig arrendenivå som kan utgöra ett beslutsunderlag vid exempelvis anbud. Vi ordnar också utarrenderingsförfarande, dels i sin helhet eller av kunden önskade delar. Ett arrendekontrakt som är klart och tydligt är ofta en trygghet och hjälp för båda parter i ett arrendeförhållande.

Vad du får

  • Arrenderådgivning från branschens mest kvalificerade jurister och arrendespecialister
  • Arrendeberäkningar
  • Utarrenderingsförfarande
  • Arrendekontrakt

Kontakta våra jurister och arrendespecialister

Fyll i formuläret nedan för att få hjälp med arrenderådgivning.

Är du LRF-medlem ingår 30 minuters kostnadsfri arrenderådgivning via telefon i ditt medlemskap. Arrendejouren har öppet måndag till fredag kl 9-12 och 13-15 mellan den 10 januari och 15 juni samt mellan den 15 augusti och 10 december. Du når arrendejouren på 0771-180 811.

Kontakta oss